25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele pledează pentru dezvoltarea sistemului de asigurări de sănătate

Loading
Social Sindicatele pledează pentru dezvoltarea sistemului de asigurări de sănătate
Sindicatele pledează pentru dezvoltarea sistemului de asigurări de sănătate
sindicate.md

Conducerea Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM) și cea a Companiei Naționale de Asigu­rări în Medicină (CNAM) au avut, la începutul săptămânii curente, o întrevedere, în ca­drul căreia au fost abordate perspectivele de colaborare între cele două instituții. La întrevedere au participat Igor Zubcu, președintele CNSM, Sergiu Sainciuc, vicepreședinte al CNSM, și Ion Dodon, director general al CNAM.

Părțile au pus în discuție do­meniile prioritare de colaborare și au făcut un schimb de opinii pe marginea chestiunilor legate de îmbunătățirea calității serviciilor medicale acordate populației, achitarea primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală (AOAM) și a contribuțiilor de asigurare soci­ală, provocările cu care se con­fruntă sistemul de asigurări în medicină la etapa actuală.

Igor Zubcu a subliniat importanța activității CNAM pentru întreaga populație și a subliniat că sindicatele mereu au pledat pentru dezvoltarea asigurărilor obligatorii de asistență medi­cală.

„În calitate de reprezentați ai salariaților, constatăm că CNAM și sistemul AOAM în ge­neral se bucură de o încredere tot mai mare, iar acest lucru se vede atât din calitatea serviciilor prestate, cât și din modul cum sunt utilizate fondurile AOAM. Pentru noi este foarte important ca cetățenii să beneficieze de cele mai bune servicii medicale. Totodată, este necesar ca pre­statorii de servicii medicale să fie finanțați nu după posibilități, ci după necesitățile lor”, a relevat liderul sindical.

La rândul său, Ion Dodona declarat că instituția pe care o conduce se concentreazăpe mai multe activități legatede optimizarea cheltuielilordin fondurile de asigurare medicală obligatorie și pe modul echitabil de încasare a primelor AOAM.

„Ne dorim ca toată lumea care are posibilitate să participe la acumularea fondurilor de asi­gurare obligatorie de asistență medicală, pentru că acestea pot fi create doar cu contribuția fi­ecăruia dintre noi. În același timp, cetățeanul să înțeleagă și să simtă că banii pe care îi achi­tă în fondurile AOAM nu sunt niște taxe, ci sunt plăți pentru un serviciu, pentru siguranța lui și a familiei sale”, a specificat Dodon.

 

Cetățenii trebuie să beneficieze de cele mai bune servicii medicale

 

Părțile au mai discutat despre acumulările în fondurile AOAM în primul trimestru al anului 2022, schimbările în Progra­mul unic, salarizarea în sectorul medical, modificările operate recent de Guvern la Legea fon­durilor asigurării obligatorii de  asistență medicală și la bugetul asigurărilor sociale de stat. De asemenea, cei prezenți s-au re­ferit și la necesitatea unei comu­nicări mai bune cu cei care achi­tă prima de asigurare, precum și cu prestatorii de servicii me­dicale, deoarece de calitatea și modul de acordare a serviciilor depinde și percepția populației cu referire la sistemul de asigu­rare medicală.

La final, părțile și-au arătat intenția de a examina posibilitatea încheierii unui Acord de colaborare dintre Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Compania Națională de Asigurări în Medicină, un proiect în acest sens urmând a fi elaborat în timpul apropiat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand