25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele din sănătate i-au omagiat pe colegii lor, lucrătorii medicali

Loading
Social Sindicatele din sănătate i-au omagiat pe colegii lor, lucrătorii medicali
Sindicatele din sănătate i-au omagiat pe colegii lor, lucrătorii medicali
sindsan.md

Toată săptămâna trecută a fost marca­tă de evenimente organizate cu oca­zia Zilei Lucrătorului Medical și a Far­macistului. În perioada pandemiei de Covid-19, mai mult ca oricând, oa­menii le sunt profund recunoscători eroilor în halate albe, pentru că sunt zi de zi alături de pacienți, pentru a le oferi ajutor și a salva vieți. Și deoare­ce statul nu le asigură acestora un ni­vel de trai decent și condiții bune de muncă, există sindicatele, care sunt reprezentanții salariaților în fața an­gajatorilor și care le apără drepturile.

Astfel, în ziua de 16 iunie, membrii Biroului Executiv al Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova (FSSM) s-au în­trunit în ședință în format lărgit.

Sindicaliștii au discutat despre constitu­irea Comisiei pentru elaborarea proiectului Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2022-2025 și au aprobat lista membri­lor acestei comisii.

Totodată, au fost prezentate răspunsu­rile autorităților la revendicările și sesiză­rile FSSM referitor la remunerarea muncii și garanțiile sociale stabilite salariaților din sectorul sănătății. În cadrul ședinței a fost făcut un schimb de opinii privind activita­tea FSSM în 2020-2021 și stabilite unele sarcini pentru viitor. De asemenea, au fost abordate și alte probleme din domeniul social-economic și al relațiilor de muncă.

La finalul întrunirii, președintele FSSM, Aurel Popovici, a înmânat medalii și di­plome de excelență liderilor și membrilor de sindicat, cu prilejul sărbătorii profesio­nale, Ziua Lucrătorului Medical și a Farma­cistului.

Distincțiile au fost oferite în semn de recunoștință pentru contribuția întru con­solidarea și dezvoltarea sistemului de să­nătate, precum și pentru activitatea de promovare a principiilor sindicalismului democratic.

Liderul sindical a exprimat celor prezenți sincere mulțumiri pentru munca, efortul și profesionalismul de care dau dovadă în fi­ecare zi, urându-le mulți ani, prosperitate, activitate fructuoasă și mult succes în do­meniu.

Apoi, președintele FSSM a participat la evenimentul dedicat Zilei Lucrătoru­lui Medical și Farmacistului, organizat de IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie. Pe lângă cuvintele de apreci­ere adresate lucrătorilor medicali, aceștia au fost distinși cu diplome și medalii de onoare din partea ministerului de resort, a Federației Sindicale „Sănătatea”, Asocia-ției de Nursing.

 

În fiecare zi, medicii iau decizii de care depinde sănătatea sau chiar viața cuiva

 

Profitând de ocazie, comitetul sindical al Spitalului de Boli Infecțioase „Toma Cior­bă” a mulțumit Federației pentru supor­tul financiar acordat în timpul pandemiei, precum și pentru realizările obținute pe parcursul acestui an anevoios în favoarea lucrătorilor din sistemul de sănătate.

Aurel Popovici a recunoscut că parcur­gem cu toţii timpuri ce vor rămâne în is­torie ca perioada pandemiei Covid-19, în care lucrătorilor medicali li s-au cerut şi mai multe eforturi, şi mai multe ore petre­cute îngrijind pacienţii. Sunt lucrători care, de la începutul acestei pandemii, şi-au sa­crificat din timpul și sănătatea lor pentru ca sistemul sanitar să facă faţă cât mai bine noilor condiţii.

„Munca unui medic este foarte dificilă – în fiecare zi trebuie să iei decizii de care depinde sănătatea sau chiar viața cuiva. Pentru un medic, un caz nu se încheie oda­tă cu programul de lucru, el fiind continu­at cumva de acesta acasă”, a menționat președintele FSSM.

„Nu de puține ori s-a pus problema ca lucrătorii medicali sa-și ceară respectul în­apoi. Să-și ceară dreptul la o viață decentă. Unii s-au resemnat, iar alții au ales să ple­ce, la propriu. Cei care au rămas au făcut-o de drag și respect pentru oamenii din jurul lor, cu speranța că poate într-o zi va fi așa cum trebuie sa fie. Și poate va fi!”, a mențio-nat Aurel Popovici, asigurându-i pe cei ale căror drepturi le apără că sindicatele vorface tot posibilul pentru ca lucrătorii medi­cali să aibă o viață mai bună aici, acasă.

Mesajul de Ziua Lucrătorului Medicalși a Farmacistului a fost expediat și că­tre autorităţi, cărora sindicatele le cer să identifice soluţii pentru creşterea numărului de lucrători medicali şi pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de muncă.

Iar pe lucrătorii medicali i-a asigurat că Federația Sindicală „Sănătatea” a fost, este şi va fi întotdeauna alături de ei în practi­carea profesiei pe care au ales-o, o mun­că ce implică multiple responsabilităţi şi provocări.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand