24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele din sănătate ajung să fie depăşite de situaţii

Loading
Без рубрики Sindicatele din sănătate ajung să fie depăşite de situaţii
Sindicatele din sănătate ajung să fie depăşite de situaţii
sindicate-balti

Foto: vocea.md

Aurel Popovici este preşe­dintele Consiliului munici-pal Bălţi al Sindicatului „Să­nătatea”, de mai bine de 14 ani. Potrivit afirmațiilor sale, sistemul sănătății din Bălţi întruneşte 5127 de an­gajaţi, dintre care 5096 sunt membri de sindicat. Medi­cii sunt slab remunerați, în medie, salariul variază de la 3000 până la 4000 de lei.

 

O problemă stringentă este re­munerarea insuficientă a perso­nalului medical inferior (asistenţi medicali, infirmiere etc.), unde salariul variază de la 1200 până la 1500 de lei. Prioritate au medicii de familie, care au un salariu mai mare.

„Noi pledăm pentru o schim­bare a sistemului de salarizare, ca acesta să fie transparent, ca munca să fie apreciată după performanţe. Ne pune în gardă migraţia cadre­lor din sistemul medical. Dacă, în ultimii ani, această problemă se simţea în zonele rurale, acum și Spitalul municipal din Bălţi se confruntă cu lipsa de cadre: există locuri vacante de pediatri, oftal­mologi, ginecologi, radiologi etc. În diverse domenii avem nevoie de tineri specialişti. De asemenea, ne îngrijorează faptul că, din perso­nalul medical, 18% sunt persoane la vârsta de pensionare”, a declarat Aurel Popovici.

Mijloacele financiare ale Con­siliului municipal Bălţi al Sindi­catului „Sănătatea” sunt utilizate pentru desfășurarea activităților organizatorice, acordarea ajutoru­lui material la date jubiliare, zile profesionale și naționale. Cu toate problemele existente, lucrătorii din instituţiile medicale îşi îndeplinesc cu succes atribuţiile de serviciu, oferind populaţiei servicii medica­le de calitate.

 

Lipsa utilajului modern în instituţiile medicale

 

Stela Gorea, preşedinta comi­tetului sindical al Spitalului clinic municipal Bălţi, a menţionat că Sindicatul „Sănătatea” din cadrul Spitalului clinic municipal Bălţi, a contribuit activ la recrutarea mem­brilor de sindicat, la consolidarea organizaţiilor sindicale primare.

„Am demonstrat că numai con­tactul direct cu membrii de sindicat, cu liderii organizaţiilor sindicale şi conducătorii instituţiilor me­dicale, prin stabilirea unor relaţii constructive poate reîntoarce cre­dinţa multor salariaţi în mişcarea sindicală. Luptăm pentru a obţine un spor la salariu pentru vechime în muncă, de care serviciul medical şi cel ambulatoriu este lipsit la ora actuală”, a afirmat Stela Gorea.

Cât priveşte condiţiile de muncă, liderul sindical de la Spitalul clinic municipal spune că există proble­me la capitolul dotarea cu utilaj performant a instituţiilor medica­le. Tehnologiile avansate medicale vin în ajutorul medicului pentru a aplica exact diagnoza pacientului. Din păcate, la ora actuală, utilajul medical este învechit şi depăşit.

Spitalul clinic municipal din Bălţi întruneşte 1700 de angajaţi, toţi fiind membri de sindicat.

Galina Stepanov este asistentă medicală, responsabilă de diagnos­tica funcţională în cadrul Spitalului clinic municipal Bălţi de mai bine de 20 ani. Ea spune că, din păcate, salariul lasă mult de dorit, dar spe­ră mult că organele de resort se vor implica serios în soluţionarea aces­tei probleme şi că ea va avea un sa­lariu decent, pe potriva muncii de­puse. „În ceea ce priveşte condiţiile de muncă, avem nevoie de aparataj pentru diagnostica funcţională și de modernizare a locurilor de mun­că”, a conchis Galina Stepanov.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand