22 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicatele din Moldova și Tadjikistan pledează pentru o colaborare fructuoasă

Loading
Social Sindicatele din Moldova și Tadjikistan pledează pentru o colaborare fructuoasă
Sindicatele din Moldova și Tadjikistan pledează pentru o colaborare fructuoasă
sindicate.md

Federația Sindicala „Sănătatea” din Moldova (FSSM) și Sindicatele lucră­torilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan, în cadrul unei întâl­niri care a avut loc pe 21 februarie, au pus bazele dezvoltării relațiilor de cooperare prin semnarea unui Acord de colaborare. Documentul a fost semnat de Aurel Popovici, președintele Federației Sindicale „Sănătatea” din Moldova, și  Nurhon Sharif  Haiodzoda, președintele Sindicatelor lu­crătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan.

La ceremonia de semnare au fost prezenți Igor Zubcu, președintele Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Radjab Ulmasov, vicepreședinte al Sindi­catelor lucrătorilor medicali și protecției sociale din Tadjikistan, precum și membrii Biroului Executiv ai FSSM.

Acordul semnat va contribui la dezvol­tarea relațiilor dintre cele două sindicate privind apărarea drepturilor și a intereselor membrilor de sindicat, precum și fortifica­rea legăturilor bilaterale. Totodată, docu­mentul  prevede principiile de colaborare și oferirea sprijinului reciproc în domeniul securității și sănătății în muncă; în instru­irea sindicală și perfecționarea activului sindical; apărarea drepturilor angajaților; colaborarea în domeniul politicilor social-economice de susținere a membrilor de sindicat.

În luarea sa de cuvânt, Igor Zubcu a ținut să menționeze că este foarte bucuros să se întâlnească la Chișinău cu elita mișcării sindicale din Tadjikistan. De asemenea, el și-a exprimat speranța că relațiile de colaborare vor fi de lungă durată și că împreună vor realiza proiecte de succes: „Vă doresc să aveți o colaborare fructuoa­să, astfel ca din colegi să deveniți adevărați prieteni, care împărtășesc o idee comună – de a face viața tuturor angajaților din do­meniul sănătății mai bună”.

Totodată, președintele CNSM i-a felici­tat pe înalții oaspeți cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la înființarea Sindicatelor din Tadjikistan, urându-le multe succese pe viitor și o prietenie de lungă durată cu Federația Sindicala „Sănătatea” din Moldova.

În cadrul evenimentului, președintele FSSM, Aurel Popovici, a trecut în revis­tă principalele direcții de activitate ale Federației, istoria constituirii și structurile acesteia. De asemenea, el a vorbit despre activitățile legate de dialogul cu partene­rii sociali, eforturile în domeniul securității și sănătății în muncă, despre organizarea procesului de instruire a membrilor de sin­dicat, tratamentul balneosanatorial al salariaților, odihna copiilor și activitățile îndrep­tate spre promovarea unui mod de viață sănătos. În același  context, Aurel Popovici a comunicat despre acțiunile întreprinse în ultima perioadă, axate pe dezvoltarea par­teneriatului social, și și-a exprimat speranța că semnarea Acordului de colaborare va contribui semnificativ la consolidarea par­teneriatului cu sindicaliștii din Tadjikistan.

La rândul său, Nurhon Sharif Haiodzoda a subliniat că, în cei 90 de ani de activita­te, sindicatele din Tadjikistan au trecut prin multe greutăți, cum ar fi foametea, depor­tările și războiul civil de șapte ani, care a ur­mat îndată după declararea Independenței. El s-a referit și la migrația cetățenilor. Astăzi, peste hotarele Tadjikistanului lu­crează peste un milion de cetățeni tadjici. Cu toate acestea, sindicatele au făcut față provocărilor, ca astăzi să fie o organizație puternică, de poziția căreia țin cont or­ganele de conducere. Totodată, Nurhon Sharif Haiodzoda a menționat că sporirea eforturilor dintre sindicatele din ramura sănătății din Moldova și Tadjikistan va înlesni identificarea și implementarea soluțiilor care vor duce la asigurarea unor condiții de muncă decente pentru salariați.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand