24 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicatele din Moldova s-au afirmat pe continentul african

Loading
Без рубрики Sindicatele din Moldova s-au afirmat pe continentul african
Sindicatele din Moldova s-au afirmat pe continentul african
Moldova-business-sind-Africa

Foto: arhivă personală

Reprezentanţii Federaţiei Sindicale „Moldova-business-sind” au participat la Confe­rinţa internaţională în prob-lema vânzătorilor stradali din Maputo (Mozambic, Africa).

 

Activiştii din Moldova au fost singurii participanţi din Europa. Printre invitaţi s-au mai numărat reprezentanţi ai sindicatelor din Argentina, Zimbabwe, India, Nica­ragua, Togo şi din alte ţări. Totoda­tă, datorită participării la seminar, Moldova, pentru prima dată, s-a afirmat pe continentul African ca o ţară cu bune şi vechi tradiţii ale miş­cării sindicale.

 

Sărbătoarea femeilor în stil african

 

Organizatorul conferinţei este cunoscuta organizaţie de apărare a drepturilor comercianţilor stra­dali Street Net International, care menţine relaţii strânse cu sindica­tele din Moldova, în colaborare cu ASSOTSI (Asociaţia Operatorilor şi Lucrătorilor Sectorului Informal din Mozambic). Evenimentul a fost prilejuit de Ziua Internaţională a Femeii, căreia în Mozambic i se acordă puţin mai multă importan­ţă decât în ţara noastră. „Este ziua luptei pentru drepturile femeii, ziua în care toate femeile, de la simpli lucrători până la primele persoane din stat, se adună împreună pentru a comemora femeile eroine şi a de­pune flori, în atmosferă solemnă, la Memorialul independenţei”, spune una dintre participantele la seminar din partea Moldovei, reprezentanta „Moldova-business-sind”, Olga Co­jocari, preşedinta comitetului sindi­cal Renaissance Perfect.

Conferinţa a fost dedicată anume problemelor comercianţilor stra­dali-femei. „Scopul de bază al aces­teia a fost necesitatea elaborării unui sistem de abordări şi metode care ar putea schimba în mod radical dez­voltarea calităţilor organizaţionale şi de lider ale femeilor antrenate în economia informală, cu scopul re­alizării acesteia în viitor”, mai spu­ne Olga. Organizatorii seminarului au depus toate eforturile pentru ca aflarea tuturor participanților la conferinţă la Maputo să fie confor­tabilă şi sigură”.

Într-adevăr, acest eveniment va fi unul memorabil – de la deschidere, unde participanții au fost salutați în conformitate cu tradițiile africane (muzică, cântece, port național) și până la vizitarea a trei dintre cele mai mari piețe din Maputo. Acolo, participanții la for s-au întâlnit cu reprezentanții comunităților sindi­cale ale piețelor. „Pentru a înțelege esența vieții, a problemelor, sărăciei și a condițiilor dezolante ale celor angajați la piețele din Africa, tre­buie să vezi totul personal. Fiindcă este imposibil să descrii mizeria și dezastrul care domnesc acolo, mașinăria care nu menajează nici copii, nici bătrâni, nici mame”, ne împărtășește Olga Cojocari din im­presiile sale de călătorie.

Reprezentanții sindicatelor mol-dovenești, mai bine zis, reprezen­tantele, au purtat pe toată perioa­da seminarului costume naționale. Acestea le-au povestit colegelor din alte țări despre specificul național al Moldovei, le-au vorbit despre isto­ria, așezarea geografică și tradițiile noastre, le-au demonstrat poze în care este reflectată activitatea vânzătorilor stradali din Chișinău. Sindicalistele din Moldova le-au în­mânat participanților la conferință mărțișoare, unul dintre cele mai frumoase și semnificative simboluri ale țării noastre.

În cadrul conferinței a fost pre­zentat și un documentar despre o problemă stringentă din Africa – concediile de maternitate pentru vânzătoarele angajate la patron. „Femeile lipsite de orice susținere din partea angajatorilor și a statu­lui sunt nevoite să-și reia munca deja peste 60 de zile după naștere. Reprezentanții organizațiilor sin­dicale din Africa depun eforturi susținute pentru a extinde acest ter­men până la 90 de zile”, a menționat Olga Cojocari.

Concluziile conferinței de la Ma­puto vor servi drept bază pentru rezoluția cu privire la munca vân­zătorilor stradali care urmează a fi aprobată la Geneva în iunie 2015.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand