22 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicatele din Moldova, preocupate de implementarea Agendei 2030

Loading
Social Sindicatele din Moldova, preocupate de implementarea Agendei 2030

„Sindicatele trebuie să se facă auzite ca să-și sporească capaci­tatea de a contribui la planificarea și implementarea Agendei 2030. Mecanismul de implementare es-te unul: dialog social eficient”. Aceasta este opinia președintelui Confederației Naționale a Sindi­catelor din Moldova (CNSM), Oleg Budza, exprimată în cadrul semi­narului cu genericul „Consolidarea eforturilor organizațiilor muncito­rilor în procesul de implementa­re a politicilor privind Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) ale Agendei 2030 în Republica Moldo­va”, care s-a desfășurat zilele trecute.

agenda-2030

La seminar a participat Dafina Gercheva, coordonatoarea rezi­dentă a ONU, membrii Comitetu­lui Confederal al CNSM, dar și alți experți din țară și de peste  hotare. Cei prezenți au discutat despre pro­vocările cu care se confruntă sin­dicatele din Moldova în contextul implementării Agendei 2030, rolul acestora în tranziția de la Obiecti­vele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) la Obiectivele de Dezvolta­re Durabilă, relevanța acestora din urmă pentru agenda sindicatelor și modul în care acestea pot colabora cu Organizația Internațională pen­tru Migrație pentru a promova și implementa Agenda 2030.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand