30 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicatele cer ca regenerarea şi paza pădurilor să fie finanţate din bugetul de stat

Loading
Social Sindicatele cer ca regenerarea şi paza pădurilor să fie finanţate din bugetul de stat

Federaţia Sindicatelor din Sil­vicultură „SINDSILVA” solicită autorităţilor din domeniu ca activităţile de regenerare a pădurilor şi paza fondului fo­restier să fie finanţate din bu­getul de stat. În prezent, aces­te activităţi sunt efectuate din mijloacele întreprinderilor silvice şi ale celor silvo-cinege­tice din ţară, unităţi care acti­vează în regim de autofinan­ţare.

sindsilva

Lilia Aramă, economist, pre­şedinta comitetului sindical de la Întreprinderea Silvo-Cinegetică „Sil-Răzeni”, raionul Ialoveni, a menţionat, în cadrul unui semi­nar, organizat recent de federa­ţie, că modificarea respectivă va permite ajustarea salariului tarifar din domeniu la actele normative în vigoare.

„În prezent, salariul tarifar pen­tru categoria I de calificare din ra­mura silvicultură constituie 1900 de lei, deşi, conform unei hotărâri a Guvernului, această leafă ar fi trebuit să fie de 2380 de lei, de la 1 mai anul curent. Salariul nu a fost ajustat, pentru că multe gos­podării silvice şi silvo-cinegetice duc lipsă de mijloace financiare în acest sens. Noi, salariaţii din silvicultură, gestionăm pădurile statului, logic ar fi ca activităţile de regenerare şi paza pădurilor să se efectueze din fonduri ale bugetului de stat”, a opinat Lilia Aramă.

Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand