17 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Sindicaliștii solicită explicații Ministerului Muncii

Loading
Oficial Sindicaliștii solicită explicații Ministerului Muncii
Sindicaliștii solicită explicații Ministerului Muncii
Vocea poporului

Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova (CNSM) solicită Ministerului Muncii și Protecției Soci­ale unele explicații în legătură cu aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 874 din 14 decembrie 2022 cu privire la modificarea unor hotărâri ale Guvernului (salariza­rea angajaților din unitățile cu autonomie financia­ră), prin care au fost modificate mai multe prevederi legale, unele nefiind prezentate spre avizare CNSM. Despre aceasta se arată într-o scrisoare expediată, recent de CNSM.

CNSM solicită explicații referitor la aplicarea practică a anexei nr. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 743/2002, prin care salariile au fost limitate pentru toate întreprinderile din sectorul real, fapt care contravine legislației în dome­niul salarizării și ar putea conduce la amplificarea fenome­nului de plată a salariilor „în plic”.

Totodată, sindicaliștii susțin că odată cu excluderea unor prevederi ale Hotărârii Guvernului nr. 743/2022 prin care erau prevăzute cuantumurile minime ale salariilor de funcții s-au creat premise pentru amplificarea economiei informale. De asemenea, sindicaliștii fac referință la „Inter­valul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculate, aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00”.

Conform redacției noi, intervalul respectiv ar avea un caracter obligatoriu, fapt care vine în contradicție cu pre­vederile art. 135 din Codul muncii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand