16 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din „SindLUCAS” au beneficiat de instruiri în domeniul legislației

Loading
Social Sindicaliștii din „SindLUCAS” au beneficiat de instruiri în domeniul legislației
Sindicaliștii din „SindLUCAS” au beneficiat de instruiri în domeniul legislației
sindicate.md

În perioada, 6-7 decembrie, peste 25 de lideri ai organizațiilor sindicale primare, teritoriale din componența Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Con­sum, Servicii, Restaurante şi Hoteluri (SindLUCAS) au beneficiat de instruiri privind modificările recente operate la legislația muncii, organizarea activității organizațiilor sindicale, managementul sindical.

La deschiderea seminarului, Diana Ro­manciuc, președintele Federației Sindi­cale „SindlUCAS”, a ținut să menționeze importanța temelor abordate în scopul menținerii nivelului de informare și împros­pătare a cunoștințelor liderilor sindicali. Ea a adus mulțumiri Organizației sindicale internaționale a angajaților din ramura ali­mentară şi tutungerie, agricultură, restau­rante şi hoteluri, alimentația publică şi ra­muri conexe (IUF) și Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova pentru susținere și colaborare fructuoasă cu Federația Sindi­cală „SindLUCAS”.

Participanții la seminar l-au avut în cali­tate de formator internațional pe Dmitro Stepaniuk, coordonator al IUF, care a vorbit despre rolul și activitatea acestei entități, despre experiența de purtare a negocierilor de către organizațiile sindicale din regiune și despre ampla activitate practică vizând reali­zarea dreptului de organizare în sindicate.

De asemenea, în cadrul seminarului, for­matorii naționali Sergiu Morari, consilier principal al CNSM, și Sergiu Iurcu, consilier superior în cadrul Departamentului protecție social-economică al CNSM, i-au informat pe participanți despre modificările operate în cadrul legal pe parcursul anului 2023, care au vizat legislația muncii și, nemijlocit, Co­dul muncii, precum și legislația din domeniul protecției social-economice a salariaților.

Suplimentar, formatorii au pus în discuție ce prevederi noi ar putea fi negociate și in­cluse în contractul colectiv de muncă, urma­re a modificărilor la cadrul legal.

Un alt accent deosebit în cadrul seminaru­lui s-a pus pe sarcinile organizațiilor sindica­le primare/teritoriale, în domeniul protecției drepturilor social-economice ale membri­lor de sindicat. Astfel, s-a discutat despre posibilitățile de intensificare a protecției salariaților, membri de sindicat.

Alt aspect al seminarului a vizat rolul lide­rului sindical în activitatea organizației sin­dicale primare, teritoriale. În acest context, Lilia Franț, vicepreședinte al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, a evidențiat următoarele aspecte: reglemen­tările ce vizează activitatea organizației sin­dicale; liderul sindical: responsabilități, drepturi și competențe; dezvoltarea competențelor de planificare și raportare a activității sindicale.

Pe parcursul seminarului, participanții au fost îndemnați la discuții privind practicile personale în domeniul activității sindicale.

Seminarul a decurs într-un format inter-activ, cu schimburi de opinii și cu examina-rea mai multor situații cu care se confruntă liderii de sindicat în activitatea lor.

Participanților la seminar le-a fost prezen­tat și distribuit „Ghidul liderului organizației sindicale primare”. Ghidul vine cu recoman­dări practice pentru gestiunea eficientă a organizației sindicale, relevă răspunsuri și soluții concrete la întrebările și provocările cu care se confruntă liderii organizațiilor sin­dicale primare în activitatea cotidiană.

Cursul a prevăzut instruirea liderilor sindi­cali despre promovarea imaginii sindicatelor, funcționalitatea aplicației mobile „Drepturi­le salariaților”, care a fost realizat de Mihai Condur, manager IT al CNSM.

Activitatea a avut loc cu sprijinul financiar al  IUF, al Federației Sindicale „SindLUCAS” și cu suport din mijloacele financiare pentru activitățile de formare sindicală aprobate de CNSM pentru anul 2023.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand