22 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din sănătate solicită o reuniune de lucru cu partenerii sociali

Loading
Social Sindicaliștii din sănătate solicită o reuniune de lucru cu partenerii sociali
Sindicaliștii din sănătate solicită o reuniune de lucru cu partenerii sociali
Vocea poporului

Federația Sindicală „Sănătatea” din Moldova (FSSM) a adresat o scrisoare deschisă ministrului Sănătății, Ala Nemerenco, în care solicită să fie convocată Comi­sia de ramură pentru consultări și negocieri colective în domeniul ocrotirii sănătății în prima ședință de lucru. În cadrul acesteia, să fie negociată noua Convenție colecti­vă (nivel de ramură), trasate acțiuni concrete de activitate, pornind de la importanța fortificării și asigu­rării condițiilor decente de muncă pentru lucrătorii din domeniul me­dical.

Potrivit președintelui FSSM, Aurel Popovici, sindicaliștii își exprimă indignarea în legătură cu faptul că, în pofida multiplelor adresări ale Federației, de a relan­sa dialogul între partenerii sociali din ramura ocrotirii sănătății, a fost sesizată o pasivitate și lipsă de deschidere din partea ministerului de resort în cadrul parteneriatului.

„Asta chiar dacă, la ședința din 22 decembrie 2021, a fost stabilit drept prioritate subiectul reluării activității comisiilor pentru consultări și negocieri colective la nivel de ramură”, a spus Aurel Popovici.

 

Ministerului Sănătății, acuzat de pasivitate și lipsă de deschidere, i-a fost expediată o scrisoare deschisă

 

Sindicaliștii anunță conducerea ministerului că sunt preocupați de necesitatea urgentă de a negocia și definitiva proiectul Convenției colective (nivel de ramură) pe anii 2022-2025, care ulterior va sta la baza elaborării și încheierii con­tractelor colective din cadrul fiecă­rei unități din ramură.

„Proiectul Convenției colective (nivel de ramură) pentru următorii 4 ani a fost elaborat în baza pro­punerilor parvenite din partea co­mitetelor sindicale care reprezintă angajații din instituțiile medicale, farmaceutice și de învățământ me­dical, propunerile și completările fiind ajustate la prevederile legislației în vigoare. Proiectul respectiv a fost expediat membrilor Comisiei de ramură, reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Com­paniei Naționale de Asigurări în Medicină pentru a fi examinat”, se menționează în textul scrisorii.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand