24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliştii din sănătate au analizat realizările din anul 2013

Loading
Fără categorie Sindicaliştii din sănătate au analizat realizările din anul 2013
sinsicatul-sanatatea

Foto: vocea.md

Membri ai Sindicatului „Sănătatea” s-au întrunit, recent, în cadrul şedinţei Consiliului Republican pentru a discuta problemele din ramură, a evalua activitatea din anul trecut şi a stabili priorităţi­le pentru anul 2014.

 

 

La lucrările Consiliului Repu­blican au participat conducerea sindicatului de ramură şi mem­brii consiliului acestuia, condu­cerea Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova şi a Ministerului Sănătăţii, precum şi parteneri sociali.

Analizând activitatea organi-zațiilor sindicale membre și a Bi­roului Executiv în anul 2013, s-a constatat că majoritatea obiecti­velor Programului Sindicatului „Sănătatea”, aprobat de Consi­liul Republican în ședința din 10 martie 2012, au fost realizate.

 

g_cnsm

Sindicaliştii din sănătate au făcut un bilanţ al anului 2013 şi au trasat obiectivele pentru anul 2014

 

În 2013, s-a pus accent pe implicarea activului sindical în procesul de consolidare a or-ganizațiilor, de dezvoltare pro­gresivă a sistemului autohton de sănătate, promovarea normelor parteneriatului social la toate ni­velurile, realizarea convențiilor și a contractelor colective de muncă, a drepturilor la muncă și remunerare adecvată, gestio-narea corectă a mijloacelor fi­nanciare și a bunurilor materiale ale unităților.

 

Resursele umane și protecția împotriva șomajului

 

„Analizând principalii indi­catori ai pieței forței de mun­că în domeniul sănătății, con­statăm o descreștere anuală a asigurării populației cu medici și personal medical mediu. Ca și în anii precedenți, rămâne nesoluționată problema asigu­rării proporționale a populației cu cadre medicale, îndeosebi în mediul rural, care este de circa două ori mai joasă decât în me­diul urban, îndeosebi cu medici de familie”, a menționat Victor Benu, președintele Sindicatului „Sănătatea”.

În context, a fost constatată o descreștere continuă a persona­lului până la vârsta de pensiona­re și o creștere a numărului de pensionari și invalizi.

Motivele sunt bine cunoscute: pensiile foarte mici, care nu aco­peră nici plata serviciilor obliga­torii.

În anul 2013, din cele 345 de instituții evaluate, numai în 27 administrația publică locală și unitățile medicale i-au încura­jat financiar și moral pe tinerii specialiști să activeze după re­partizarea de către Ministerul Sănătății.

 

Finanțarea unităților medicale, farmaceutice și de învățământ

 

Ca rezultat al argumentărilor și acțiunilor constructive ale par­tenerilor sociali de toate nivelu­rile din sectorul sănătății, chel­tuielile globale ale Bugetului de Stat pentru sănătate anual este în creștere. Astfel, în anul 2013, față de anul 2012, au crescut cu 423 de milioane de lei. Pentru anul 2014 este prevăzută o creștere cu 327,8 milioane de lei.

Însă, ca și în anii precedenți, cheltuielile din PIB sunt de câ­teva ori mai mici comparativ cu țările UE. În anul 2013, Republi­ca Moldova a alocat 385 de dolari SUA pe cap de locuitor sau de 8,3 ori mai puțin comparativ cu țările UE – 3.231 de dolari”, se menționează în raport.

În cadrul şedinţei, sindicaliştii au analizat raportul conducerii Sindicatului „Sănătatea”, au dis­cutat despre o serie de chestiuni care se referă la bugetul sindica­tului şi alte aspecte ce ţin de ac­tivităţile programate pentru anul curent.

 

Obiectivele pentru anul 2014

 

Printre direcţiile prioritate ale sindicatului „Sănătatea” pen­tru anii 2014-2015 au fost men­ţionate: consolidarea organizațiilor sindicale; unificarea orga-nizațiilor sindicale din sectorul primar; îmbunătățirea activi-tății pe plan organizatoric, informațional și educațional; recru­tarea noilor membri; monitori­zarea realizării prevederilor con-

vențiilor şi contractelor colective de muncă; îmbunătățirea parte­neriatului social la toate niveluri­le; realizarea normelor de salari­zare; controlul asigurării de către angajator a condițiilor adecvate de muncă; gestionarea corectă și eficientă a mijloacelor finan­ciare și a bunurilor materiale ale instituțiilor.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor