16 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din Industria Chimică și Resurse Energetice au discutat probleme actuale

Loading
Social Sindicaliștii din Industria Chimică și Resurse Energetice au discutat probleme actuale
Sindicaliștii din Industria Chimică și Resurse Energetice au discutat probleme actuale
Vocea poporului

Sindicatele își exprimă în­grijorarea în legătură cu situația social-economică din R. Moldova și cu evoluția prețurilor din ulti­ma perioadă. Declarații în acest sens a făcut Marga­reta Strestian, președinta Federației Sindicatelor Lu­crătorilor din Industria Chimică și Resurse Energe­tice, în cadrul webinaru­lui informativ cu genericul „Acțiunile sindicatelor în vederea protecției social–economice a salariaților”.

În debutul evenimentului, Margareta Strestian a făcut o analiză amplă a situației social-economice din țară și a măsu­rilor întreprinse de sindicate în situația dată. Pe 10 februarie, Confederația Națională a Sindi­catelor din Moldova (CNSM) a expediat Parlamentului și Gu­vernului o declarație prin care a solicitat mai multe măsuri de su­port al populației. Este vorba de compensarea tarifelor la gazele naturale și agentul termic, de unele măsuri de subvenționare a producătorilor, ca urmare a majorării prețurilor la carburanți și a tarifelor la resursele ener­getice. Scumpirile respective au dus la o creștere semnificativă a prețurilor, cu 17,5% la produsele alimentare și cu 12% la mărfurile nealimentare.

Pe fundalul acestor majorări, a avut loc o scădere esențială a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor, depășind cu mult ni­velul de creștere a cheltuielilor pentru întreținere.

„Cu regret, trebuie să con­statăm că măsurile de suport al populației, în special al fami­liilor cu copii, al persoanelor în etate și al altor categorii vulne­rabile, la momentul actual sunt insuficiente și necesită să fie suplimentate prin acțiuni de sto­pare a creșterii prețurilor, care au un impact negativ semnifica­tiv asupra veniturilor salariaților și pensionarilor”, a menționat Margareta Strestian.

 

Trebuie să constatăm că măsurile de suport al populației la momentul actual sunt insuficiente

 

Sindicaliștii au venit și cu o serie de solicitări adresate Par­lamentului și Guvernului pentru a sprijini populația și economia națională: asigurarea verificării corectitudinii majorării prețurilor la produsele alimentare și la măr­furile nealimentare; indexarea anticipată, începând cu 1 martie, a pensiilor și a prestațiilor soci­ale de stat; urgentarea stabilirii cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real; majo­rarea valorii minime a salariului lunar în sectorul bugetar, garan­tat de stat.

Totodată, sindicatele au so­licitat reducerea cotelor TVA la produsele alimentare sociale deproducție autohtonă (pâine, lactate, legume, fructe, crupe și carne); susținerea producătorilor autohtoni ca producția lor să se regăsească prioritar pe rafturile din magazine; acordarea subvențiilor producătorilor agricoli pentru achiziționarea carburan-ților, pentru desfășurarea lucră­rilor agricole din primăvară.

 

Un angajament comun al partenerilor sociali

„Republica Moldova s-a con­fruntat cu o situație alarmantă, în anul 2021, când inflația a consti­tuit tocmai 13,94%, iar conform prognozelor BNM pentru anul curent, acest indicator va crește în continuare, până la 18,8 la sută, ceea ce va afecta dezas­truos nivelul de trai al populației din țară, al salariaților din toate ramurile. În prezent, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real constituie 2.935 de lei pe lună sau 17,37 lei pe oră.

Conform rapoartelor statis­tice de la 01.01.2022, nu toate entitățile economice din ramură au stabilit salariul minim pentru prima categorie de salarizare de 2.935 de lei, în unele organizații acest salariu a rămas de 2775 de lei pe lună sau 16,42 lei pe oră, calculat pentru un program com­plet de lucru în medie de 169 de ore pe lună.

Majorarea cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real, în mărime de 3.500 de lei, va constitui o măsură importan­tă de motivare a personalului din sectorul real și este un angaja­ment comun al părților partene­riatului social”, a mai menționat Margareta Strestian.

Liderul sindical s-a mai referit în discurs la suportul financiar din partea sindicatelor acordat salariaților în perioada pande­mică pentru procurarea medica­mentelor, pentru investigații me­dicale și recuperarea sănătății. Dânsa a vorbit și de Convenția colectivă, ale cărei prevederi se respectă întocmai.

Președinții organizațiilor sin­dicale membre ale FSCRE, or­ganizatorii sindicali din cadrul filialelor, sectoarelor, specialiștii din domeniul resurse umane, participanți la webinar, i-au avut în calitate de formatori pe Polina Fisticanu, șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM, și consultantul superior Ana Moldovanu.

Specialistele i-au informat pe cei prezenți despre prevederile legale în domeniul protecției so­cial-economice, aspecte privind impozitarea, asigurările sociale și medicale, măsurile de susținere socială a populației în contextul pandemiei, compensațiile acor­date în legătură cu creșterea prețurilor și a tarifelor și des­pre condițiile de acordare a prestațiilor de asistență socială.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand