25 iunie 2024
Chisinau
Oficial

Sindicaliștii din educație cer suplimentarea bugetului de stat pentru anul 2023

Loading
Oficial Sindicaliștii din educație cer suplimentarea bugetului de stat pentru anul 2023
Sindicaliștii din educație cer suplimentarea bugetului de stat pentru anul 2023
edupedu.ro

Scrisoare deschisă către Natalia Gavrilița, prim-ministru al Republicii Moldova.

Stimata doamna prim-ministru,

Federația Sindicală a Educației și Științei își exprimă îngrijorarea cauzată de multiplele nemulțumiri, apeluri ale salariaților din cadrul instituțiilor de învățământ profesi­onal tehnic postsecundar și post­secundar nonterțiar, superior, care activează în regim de autogestiune financiar-economică și autonomie universitară.

În art. 3, lit. f) al proiectului bu­getului de stat, se aprobă alocații pentru asigurarea prevederilor ca­drului normativ privind salarizarea în sectorul bugetar în suma de 770 de milioane de lei. În art. 11 din proiectul respectiv, se stabilește sporul lunar în valoarea fixă pentru angajații din sectorul bugetar în mărime de 1300 de lei.

În ambele articole se stipu­lează clar că aceste alocări se direcționează numai sectorului bugetar. Aceste prevederi, deoare­ce nu îi vizează și pe bugetarii din instituțiile care activează în regim de autogestiune financiar-econo­mică și autonomie universitară, au provocat nedumerirea și revolta lor.

Modalitatea majorării salariilor personalului din sectorul cu auto­gestiune financiar-economică nu este prevăzută în proiect. Sala­rizarea angajaților din sectorul menționat supra nu este reglemen­tată definitiv. Sectorul bugetar este salarizat conform Legii 270/2018 privind sistemul unitar de salari­zare în sectorul bugetar. Personalul din instituțiile de învățământ pro­fesional tehnic și cel superior este remunerat în conformitate cu Ho­tărârea Guvernului nr.1234/2018 privind condițiile de salarizare a personalului din instituțiile de învățământ care funcționează în regim de autogestiune financiar-economică, documente care sunt corelate, în special, în partea ce ține de stabilirea claselor de sala­rizare a angajaților. Modificarea Le­gii 270/2018 nu întotdeauna este urmată și de modificarea Hotărârii Guvernului 1234/2018, dar acest lucru este absolut necesar.

Majorarea salariilor personalului din instituțiile de învățământ pro­fesional tehnic și superior se reali­zează cu mari întârzieri și provoacă restanțe la plata salariilor.

Astfel de acțiuni ale Guvernului, prin care sunt neglijate drepturile personalului din instituțiile cu au­togestiune financiară, nu sunt ac­ceptate de salariați. Personalul din instituțiile menționate este privat și de alte garanții sociale desti­nate sectorului bugetar, cum ar fi 4000 de lei – compensația pentru perfecționarea profesională, 3000 de lei – plata unică cu caracter excepțional, premiul anual.

Pornind de la cele expuse mai sus, cerem suplimentarea buge­tului de stat pentru anul 2023, în partea ce ține de conținutul artico­lelor nr. 3, lit. f) și nr. 11, stipulând modalitatea de acordare a sumei fixe de 1300 de lei, cu acoperirea financiară necesară, și pentru per­sonalul din instituțiile care activea­ză în regim de autogestiune finan­ciar-economică.

Vă mai informăm că situația din aceste colective este tensionată, angajații au tendința de a-și re­vendica aceste drepturi prin acțiuni de protest, dar noi considerăm că problema poate fi soluționată de partenerii sociali la masa de nego­cieri.

Rămânem în speranța unei de­cizii favorabile pentru salariații din sectorul educațional, pe care Federația Sindicală a Educației și Științei îi reprezentă.

 

Cu respect, Ghenadie DONOS, președintele FSEȘ

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand