26 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Sindicaliştii din cultură se pregătesc de Congresul VI

Loading
Без рубрики Sindicaliştii din cultură se pregătesc de Congresul VI
Sindicaliştii din cultură se pregătesc de Congresul VI
sindicatul-cultura

Foto: vocea.md

Consiliul Republican al Sin­dicatului Lucrătorilor din Cultură (SLC) s-a convocat, pe 27 martie, într-o şedinţă ordinară. Agenda şedinţei Consiliului Republican al SLC a inclus în ordinea de zi diverse subiecte. Totodată, participanţii la şedinţă, au aprobat executarea buge­tului sindical al SLC pentru anul 2014 şi proiectul aces­tuia pentru anul 2015.

 

În relatarea sa, preşedintele Sin­dicatului Lucrătorilor din Cultură, Nicolae Garaz, a relatat despre ac­tivitatea Consiliului Republican şi a centrelor sindicale ramural-teri­toriale din cadrul SLC care a fost îndreptată la consolidarea şi dez­voltarea mișcării sindicale în anul 2014, la organizarea şi desfăşura­rea campaniei de dare de seamă şi alegeri, dar şi la realizarea hotărâ­rilor adoptate de Comitetul Execu­tiv al SLC. În context, el a subliniat că organele sindicale elective au organizat diverse acțiuni, precum desfăşurarea diverselor conferinţe sindicale în organizaţiile primare şi centrele sindical-ramurale teri­toriale. „ În perioada menționată, în 186 de organizații sindicale, au avut loc adunări de dare de seamă și alegeri corecte şi democratice în urma cărora au fost aleși delegații la conferințele centrelor sindicale ramural-teritoriale”, a precizat Ni­colae Garaz.

O atenție deosebită a acordat Ni­colae Garaz sarcinilor și obiective­lor ce revin organelor de conducere ale SLC pentru anul 2015. În con­text, el a menționat, că pe 8 aprilie se va întruni în ședință Consiliului Republican al SLC, la care urmează să fie aleși delegații la Congresul VI al SLC, care speră că va fi unul ră­sunător, deciziile cărora vor ajunge și la urechea guvernanților.

De menționat, participanții la ședință și-au exprimat, îndeosebi, nemulțumirea privind retribuirea muncii salariaților. Potrivit lor, specialiștii din ramura culturii sunt remunerați „la cel mai jos nivel”, salariile lor fiind cele mai mici din sistemul bugetar. O altă problemă discutată a fost modalitatea de re­partizare a biletelor de tratament balnear pentru angajații din cultu­ră, precum și organizarea odihnei de vară a copiilor acestora.

 

g_cnsm

Lucrătorii din cultură, remuneraţi la cel mai jos nivel

 

La rândul său, preşedintele Consiliului sindical ramural al salariaților IPNA „Teleradio-Mol­dova”, Simion Ciobanu, a menționat că în perioada 2010-2015 Consiliul sindical s-a confruntat cu diverse probleme. În deosebi el a accentuat că angajatorul, a încălcat sistema­tic legislația muncii, și anume, a micșorat statele de personal. Toto­dată, conducerea IPNA „Teleradio-Moldova” nu și-a onorat obligațiile stabilite în contractul colectiv de muncă în ceea ce privește acorda­rea ajutorului material, precum și vechimea în câmpul muncii etc.”, a relevat Ciobanu.

Președintele Consiliului ramu­ral al sindicatelor lucrătorilor din cultură din mun. Bălți, Lidia No­roc-Pînzaru, a remarcat: „Consiliul sindical ramural din Bălți a depus și depune eforturi în vederea co­ordonării activității organizațiilor sindicale primare cu administrația locală în vederea apărării drepturi­lor social-economice ale membrilor de sindicat”.

La ședințele în cauză, au mai fost studiate și puse în discuție problemele ce țin de activitatea administrației și a organelor sindi­cale ale instituțiilor din cultură, în vederea respectării legislației mun­cii și prevederilor convenției colec­tive de muncă la nivel de ramură.

În conformitate cu prevederile statutare, membrii Consiliului Re­publican al SLC prezenţi la şedinţă au decis convocarea Congresului VI al SLC la 28 mai anul curent.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand