18 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din cultură de ambele părți ale Prutului au semnat un Acord de parteneriat

Loading
Social Sindicaliștii din cultură de ambele părți ale Prutului au semnat un Acord de parteneriat
Sindicaliștii din cultură de ambele părți ale Prutului au semnat un Acord de parteneriat
facebook.com

Federația Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură din Republica Moldova, în per­soana președintelui, Nicolae Garaz, și Federația Cultură și Mass-Media „FAIR-MediaSind” din România, în persoana președintelui acesteia, Leonard-Octavi­an Pădureț, și a președintelui executiv, Cristi Godinac, au semnat, pe 17 martie curent, un Acord de colaborare și par­teneriat pentru perioada anilor 2023-2027.

La eveniment au mai participat Sorin Torică, vicepreședinte al Federației Cul­tură și Mass-Media, Nadejda Andronic, vicepreședintă a FSLC, și Tatiana Cazacu, șefa Secției protecție juridică și social-eco­nomică a FSLC.

Conform prevederilor Acordului, părțile se declară interesate să continue relațiile de prietenie și cooperare deja existente, pentru a promova un sindicalism democra­tic, participativ și reprezentativ în avanta­jul membrilor lor. Partenerii își propun să se susțină reciproc, prin toate mijloacele disponibile, la soluționarea problemelor le­gate de provocările de pe piața forței de muncă,  precum și, în general, a probleme­lor care vizează aspectele sociale și econo­mice din cele două țări, în contextul dezvol­tării democrației sindicale.

Totodată, părțile își anunță disponibilita­tea să întreprindă acțiuni comune sau coor­donate pentru realizarea sarcinilor statuta­re și a scopurilor prevăzute în programele proprii. Părțile își asumă obligația să facă schimb sistematic de informații, atât despre actele legislative și normative în vigoare, cât și despre cele în curs de elaborare din Ro­mânia, Republica Moldova și din Uniunea Europeană în domeniul muncii, protecției sociale și alte domenii.

De asemenea, părțile vor conlucra în ceea ce privește procedurile folosite de părți în negocierea și încheierea acordurilor și contractelor colective, cu autoritățile sta­tului, la nivel central, regional și local, pre­cum și în relația cu organismele patronale din cele două țări și din Uniunea Europea­nă, privind problemele social-economice și cele ce țin de protecția muncii și a membri­lor de sindicat.

Potrivit lui Nicolae Garaz, președintele FSLC, semnarea acestui document va con­solida relațiile de prietenie și cooperare dintre mișcarea sindicală national–ramu­rală din Republica Moldova și din Ro­mânia, va contribui la preluarea de bune practici în domeniul protecției sociale, al dialogului social, negocierilor colective, în implementarea unor proiecte comune de colaborare.

La rândul său, Leonard-Octavian Pădureț, președintele Federației „FAIR-MediaSind”, a subliniat ca acest document este semnat într-o perioadă în care statele din regiune se confruntă cu multiple crize, iar coope­rarea pe mai multe dimensiuni va spori șansele de contracarare eficientă a acestor crize prin eforturi conjugate, schimb de experiență, solidaritate sindicală.

Acordul mai stipulează promovarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare în domeniul formării profesionale și sindi­cale, realizarea unor consultări bilaterale pe subiecte de interes comun, schimb de experiență și bune practici, încurajarea structurilor de femei și tineret ale celor două organizații etc.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand