25 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii din Basarabeasca își consolidează capacitățile de reprezentare a salariaților

Loading
Social Sindicaliștii din Basarabeasca își consolidează capacitățile de reprezentare a salariaților
Sindicaliștii din Basarabeasca își consolidează capacitățile de reprezentare a salariaților
sindicate.md

Confederația Națională a Sin­dicatelor din Moldova (CNSM) a organizat, recent, un semi­nar de instruire a liderilor și activiștilor sindicali din raionul Basarabeasca, fiind prezenți peste 40 de oameni – sindicaliști din diverse ramuri ale eco­nomiei naționale. Obiectivul seminarului a fost de a contri­bui la consolidarea capacităților sindicatelor de reprezen­tare a salariaților, inclusiv prin cunoașterea modificărilor de ultimă oră operate în legislația muncii.

La seminar au fost prezenți Ser­giu Morari, consultant principal al CNSM, Ana Moldovanu, con­sultant superior în Departamen­tul protecție social-economică al CNSM, precum și Alexandra Pere­verzeva, reprezentantul CNSM în raionul Basarabeasca.

Specialiștii din cadrul CNSM au adus la cunoștința participanților informații cu privire la modifi­cările și completările operate în Codul muncii prin Legea nr. 243 din 28 iulie 2022, inclusiv modifică­rile recente ale legislației în dome­niul protecției social-economice.

Participanții au menționat că activitatea respectivă a fost extrem de utilă și binevenită. Sindicaliștii au avut posibilitatea să abordeze diverse subiecte și să afle răspunsuri la multe întrebări de la specialiștii CNSM, să cunoas­că informații despre realizările Confederației din ultima perioadă și să fie familiarizați cu prioritățile pe termen mediu și lung, să facă schimb de experiență cu sindicaliști din diverse ramuri.

Precizăm că seminarul dat face parte din activitatea organizată de CNSM cu suportul Fundației „Friedrich Ebert” în cadrul proiec­tului „Parteneriat viabil, parteneri competenți la nivel teritorial”. An­terior, activități similare au fost or­ganizate în raionale Rezina, Briceni și Edineț.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand