20 mai 2024
Chisinau
Social

Sindicaliștii de la USM, instruiți despre securitatea și sănătatea la locul de muncă

Loading
Social Sindicaliștii de la USM, instruiți despre securitatea și sănătatea la locul de muncă
Sindicaliștii de la USM, instruiți despre securitatea și sănătatea la locul de muncă
facebook.com

Peste 35 de persoane, care fac parte din activul sindical al Universității de Stat din Moldova (USM), au participat, recent, la un seminar de instruire, in­formare și conștientizare în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). Evenimentul a fost organizat de Comite­tul sindical al salariaților USM în coope­rare cu Federația Sindicală a Educației și Științei și s-a desfășurat în incinta Insti­tutului Muncii.

Seminarul a fost moderat de către președintele Comitetului sindical al salariaților de la USM, Efim Chilari. La acesta au participat și Ana Arnaut, șefă de secție la Federația Sindicală a Educației și Științei, precum și Viorel Braga, directorul general al Institu­tului Muncii.

Cei doi au salutat prezența reprezentanților USM, menționând faptul că instrui-rea în domeniul securității și sănătății la lo­cul de muncă este o prioritate pentru toate structurile sindicale, deoarece doar pose­dând anumite cunoștințe și instrumente de acțiune în diverse situații care pot avea loc în cadrul profesional, angajatul poate fi în siguranță și protejat. S-a mai subliniat și importanța unui suport permanent pentru angajații USM, în vederea instruirilor pe di­ferite dimensiuni, deoarece SSM reprezintă un set de activități cu scopul de a asigura condiții optime în desfășurarea procesului de muncă, protejarea sănătății, a integrității corporale și vieții salariaților și a altor per­soane antrenate în procesul de muncă.

Tot în această ordine de idei, s-a ac­centuat că Institutul Muncii este un cen­trul educațional al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, care pune la dispoziția sindicaliștilor servicii de educație și cercetare, spații pentru diverse activități. În aceste scopuri, colaboratorii Institu­tului Muncii sunt deschiși și depun efort maxim pentru a desfășura cu bine orice tip de evenimente: conferințe, simpozioane, congrese etc.

Instruirea a fost divizată și realizată în șase compartimente. În primul s-a vorbit despre actele normative de securitate şi să­nătate în muncă. Cel de-al doilea comparti­ment a vizat răspunderea pentru încălcarea actelor normative în domeniul SSM, urmat de organizarea şi desfășurarea activităţilor privind securitatea și sănătatea în muncă a angajaților instituției la locul de muncă şi prevenirea riscurilor profesionale, elabora­rea actelor normative la nivel de entitate în domeniul SSM, accidentelor de muncă, dar și evaluarea condiţiilor de muncă.

Participanții la seminar au manifestat un interes sporit și s-au implicat în discuții prin adresarea unor întrebări sau relatarea unor situații de muncă.

Formatorul seminarului, Alexandru Pas­cari, inspector principal de muncă în ca­drul Inspectoratului Muncii al Sindicatelor,a prezentat participanților informații utile în acest sens, studii de caz bazate pe elemente practice.

De asemenea, sindicaliștii au aflat cum sunt clasificate accidentele de muncă, me­canismele de comunicare despre produ­cerea accidentelor de muncă, cum are loc procesul de cercetare a accidentelor gra­ve și mortale, pregătirea corectă, conform legislației, a actelor normative la nivel de unitate ce vizează domeniul SSM.

La sfârșitul programului de instruire, participanților li s-au acordat certificate de participare.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand