20 mai 2024
Chisinau
Sport

Sindicaliști din patru țări europene, instruiți cum să gestioneze crize și dezastre

Loading
Sport Sindicaliști din patru țări europene, instruiți cum să gestioneze crize și dezastre
Sindicaliști din patru țări europene, instruiți cum să gestioneze crize și dezastre
sindicate.md

În perioada 17-19 octombrie, Biroul OIM al Activităților Lu­crătorilor (ILO-ACTRAV) și In­ternational Training Centre din cadrul OIM, au organizat la Chișinău un atelier de lucru la care au participat peste 20 de sindicaliști din Republica Moldova, România, Ucraina și Polonia.

În cadrul activității cu genericul „Muncă decentă, pace și reziliență”, timp de trei zile, participanții au abordat următoarele subiecte și tematici: înțelegerea conflictelor și a dezastrelor, gestionarea crizelor generate de conflicte și dezastre, prevenirea crizelor și pregătirea ne­cesară pentru a le depăși, rolul stan­dardelor internaționale ale muncii în situații de criză, modalități de promovare și utilizare a recoman­dării OIM privind ocuparea forței de muncă și munca decentă pentru pace și reziliență.

Prezent la lansarea activităților organizate în cadrul acestui atelier, Igor Zubcu, președintele CNSM, a menționat importanța organiză­rii la Chișinău a acestei activități menite să faciliteze schimbul de experiență și de bune practici în ceea ce privește gestionarea efici­entă a multiplelor crize cu care se confruntă în ultimii ani salariații și societățile în ansamblu din diverse țări ale lumii.

La rândul său, Evelin Toth Mucci­acciaro, ofițer principal de program în cadrul ACTRAV ITC-ILO, a subli­niat că, pentru a face față crizelor, este necesară o bună pregătire a specialiștilor din cadrul structurilor sindicale, pentru a implementa mă­suri de prevenire și de management al crizelor și dezastrelor. Ea s-a re­ferit la tendințele internaționale, regionale și locale care pot genera diverse crize, iar pentru a le depăși, sunt necesare abilități și cunoștințe specifice care au fost discutate în cadrul atelierului.

Astfel, participanții la atelier au discutat despre crizele care au afec­tat sau afectează salariații din țările lor, au fost familiarizați cu diverse mecanisme de gestionare a crize­lor, inclusiv în baza manualelor și ghidurilor elaborate de OIM, care cuprind standarde internaționale în domeniul dat concentrate pe abor­darea situațiilor de criză, și anume Recomandarea OIM nr. 205 privind ocuparea forței de muncă și mun­ca decentă pentru pace și reziliență (2017).

Recomandarea respectivă oferă îndrumare țărilor cu privire la cre­area de oportunități de angajare și promovare a muncii decente în situații de criză cauzate de conflicte și dezastre, cu accent pe următoa­rele aspecte: oportunități de an­gajare și de generare a veniturilor, drepturi, egalitate și nediscrimi­nare; educație, formare și orienta­re profesională; legislația muncii, administrația muncii și informații privind piața muncii, dialog social și rolul organizațiilor de angajatori și de lucrători.

Precizăm că atelierul organizat la Chișinău face parte dintr-un curs de instruire organizat în acest an de Biroul OIM al Activităților Lucrăto­rilor (ILO-ACTRAV) și International Training Centre din cadrul OIM, care constă din 4 webinare și trei zile de instruire față în față, dezvoltat în baza manualului de for­mare al OIM pentru organizațiile de lucrători „Gestionarea cri­zelor generate de conflicte și dezastre”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand