14 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Sindicaliști din Moldova, Ucraina și Azerbaidjan și-au împărtășit experiența la un seminar

Loading
Fără categorie Sindicaliști din Moldova, Ucraina și Azerbaidjan și-au împărtășit experiența la un seminar
Sindicaliști din Moldova, Ucraina și Azerbaidjan și-au împărtășit experiența la un seminar
subotici-ajerbaidjan

Foto: arhivă personală

Federaţia Sindicală „Moldova-business-sind” a desfășurat, în perioada 4-7 iunie cu­rent, un seminar subregional pentru liderii organizaţiilor sindicale primare şi terito­riale cu tema „Liderismul în sindicate”.

 

 

Seminarul a avut loc la Staţiu­nea balneară „Bucuria-Sind” din Vadul lui Vodă, cu sprijinul Or­ganizaţiei StreetNet Intrenaţio­nal, al Organizației internaționale pentru apărarea drepturilor fe­meilor din Olanda „Flow”.

La acest seminar au participat reprezentanţi ai sindicatelor din Moldova: Federaţia Sindicală „Moldova-business-sind”, Sindi-catul Lucrătorilor din Comerţ, Alimentaţia Publică, Cooperaţia de Consum, Servicii, Restauran­te şi Hoteluri din Moldova „Sin­dLUCAS”, sindicatul omolog din Azerbaidjan, Sindicatul Liber al Antreprenorilor din Ucraina.

La seminar au fost aduse în discuţie o multitudine de subiecte şi dezbătute teme precum: rolul liderului sindical în activitatea organizaţiei sindicale primare, teritoriale; conflictele într-o echi­pă; cauze, reacţii şi soluţii pentru prevenirea conflictelor; formarea imaginii pozitive – prioritate a sin­dicatelor; ce reprezintă sindicatul pentru membrul de sindicat etc.

Metodologia seminarului a fost concepută în aşa fel încât să asigure o participare maximă a tuturor celor prezenți. Cea mai mare parte din timpul seminaru­lui a fost acordată dezbaterilor în grupuri mici de lucru şi discuţii­lor în plen.

Toate subiectele propuse au generat numeroase dezbateri, fapt ce demonstrează interesul par­ticipanţilor faţă de problemele existente în Moldova, Azerbaidjan, Ucraina. Sindicaliştii au iden­tificat cele mai bune practici, dar şi o serie de soluţii la diverse pro­bleme întâmpinate în activitatea sindicală.

O temă importantă a semina­rului a vizat identificarea punc­telor forte şi slabe actuale ale organizaţiilor sindicale primare, teritoriale, naţionale şi stabilirii de domenii prioritare de acţiune care să ducă la întărirea organiza­ţiilor sindicale, creşterea numă­rului de membri de sindicat.

Participanţii s-au arătat mul­ţumiţi de seminar, care a fost apreciat drept foarte instructiv, practic şi interesant, care a atins anumite obiective şi a avut rezul­tate concrete. A fost exprimată doleanța de a se realiza în viitor întâlniri similare, care vor spori profesionalismul şi calitatea lu­crului liderului organizaţiei sindi­cale primare, teritoriale.

Seminarul a fost susţinut de conducerea Federaţiei Sindica-le „Moldova-business-sind” și de Valentina Mazur, preşedinta Sin­dicatului „SindLUCAS”, forma­tor.

 

Natalia SUBOCI,

preşedinta Federaţiei Sindicale „Moldova-business-sind”

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și