22 iunie 2024
Chisinau
Social

Sindicalistele din Hâncești, ferme în apărarea drepturilor femeilor

Loading
Social Sindicalistele din Hâncești, ferme în apărarea drepturilor femeilor
Sindicalistele din Hâncești, ferme în apărarea drepturilor femeilor
sindicate.md

Violența poate lua diferite forme: fizică, economică, psihologică… Este important ca fiecare dintre noi să-și cunoască drepturile și să știe unde să caute ajutor. De ase­menea, este important ca cei care au nevoie de ajutor și protecție să le obțină într-adevăr, fără alte sa­crificii. Avem nevoie de mai multe acțiuni, de fapte, și nu doar de cu­vinte. Avem nevoie de solidaritate, ca bărbații (și băieții) să fie primii în eliminarea violenței împotriva femeilor.

Anume în acest context, vineri, 9 decem­brie, cu suportul Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova (CNSM), la Hâncești a fost organizată o masă rotun­dă cu genericul „UNIȚI și UNITE pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor”. Activitatea s-a desfășurat în con­textul campaniei „16 zile de activism îm­potriva violenței în bază de gen”, lansată de ONU.

Am invitat la discuții femei, sindicaliste din sindicatele de ramură din raionul Hâncești. Prezența tuturor invitatelor și participarea lor activă la dezbateri a de­monstrat importanța și relevanța subiectu­lui abordat.

Cu tot sprijinul pentru organizarea evenimentului a venit Consiliul Raional Hâncești, care a găzduit masa rotundă în incinta sălii de conferințe „Constantin Stere”, iar Anatolie Loghin, vicepreședinte al raionului, a evidențiat necesitatea orga­nizării întrunirii, ținând cont de creșterea numărului cazurilor de violență în perioada pandemică.

Prezentă la activitate, Lilia Franț, vice-președinta CNSM, a subliniat importanța implicării partenerilor sociali din raion în activitățile desfășurate în cadrul cam­paniei „16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, menită să sen­sibilizeze societatea și factorii de decizie cu privire la fenomenul violenței. De ase­menea, vicepreședinta CNSM a menționat importanța promovării unor politici eficiente cu privire la asigurarea egalității de gen, inclusiv la locul de muncă.

Ratificarea Convenției de la Istanbul re­prezintă un progres semnificativ în contex­tul în care pandemia de Covid-19 a spo­rit cazurile de violență împotriva fetelor și femeilor, în special, violența domestică, accentuând necesitatea unor acțiuni fer­me și imediate. Dar este imperios nece­sară și ratificarea Convenției OIM 190 pri­vind violența și hărțuirea în lumea muncii. Despre rolul acesteia în apărarea drepturi­lor și intereselor de muncă ale salariaților a vorbit Eugeniu Covrig, șeful Departamen­tului juridic al CNSM.

Despre eforturile comune la nivel de ra­ion pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și fetelor ne-a informat Vladislav Ciubotaru, directorul Agenției Teritoriale pentru Ocuparea Forței de Muncă Hâncești, și Zinaida Baraghin, medic la Centrul soci­al anti-violență „Helmut Wolf” din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești.

Vladislav Ciubotaru a specificat că, pe lângă alte forme de ajutor acordate de Agenția Teritorială pentru Ocuparea Forței de Muncă, victimele violenței în familie au oportunitatea de a beneficia de cursuri de formare și recalificare pentru a se înca­dra mai lesne în câmpul muncii, iar Zinai­da Baraghin a vorbit despre asistența pe care instituția o acordă victimelor violenței în familie, care este, de fapt, un adăpost pentru femeile agresate și pentru copiii acestora. La Centru, femeile agresate pot beneficia de susținere în orice zi și la orice oră, pot primi consultație juridică și psiho­logică.

În încheiere, participantele la eveniment: profesoare, medici, polițiste, psiho­logi, bibliotecare, asistente sociale, con­tabile, angajate ale APL ș. a., au reiterat necesitatea campaniei lansate de ONU și au arătat deschidere spre protejarea vic­timelor violenței și înăsprirea pedepselor pentru agresori.

 

Ana CIMPOIEȘU, reprezentant al CNSM în raionul Hâncești

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand