22 iunie 2024
Chisinau
Varia

Simbolurile oficiale și neoficiale ale R. Moldova educă la cetățeni patriotismul și dragostea de țară

Loading
Varia Simbolurile oficiale și neoficiale ale R. Moldova educă la cetățeni patriotismul și dragostea de țară
Simbolurile oficiale și neoficiale ale R. Moldova educă la cetățeni patriotismul și dragostea de țară
rferl.org

Muzeul Național de Istorie a Moldovei și Comisia Națională de Heraldică au organizat, pe 3 noiembrie, expoziția cu generi­cul „Simbolurile oficiale și neo­ficiale ale Republicii Moldova”. Evenimentul este dedicat împli­nirii a 30 de ani de la adoptarea Stemei de Stat și a Drapelului de Stat ale Republicii Moldova și aniversării a 25-a a Comisiei Naționale de Heraldică.

În opinia organizatorilor, scopul expoziției este de a prezenta simbo­lurile naționale oficiale ale Republicii Moldova, dar și emblemele naționale complementare, edificatoare pentru țară, acestea având rolul de a defini și a populariza imaginea heraldică a țării noastre atât în interiorul statului, cât și în spațiul european.

Expoziția este divizată în trei com­partimente. Primul dintre ele este de­dicat simbolurilor naționale majore: Stema de Stat, Drapelul de Stat, Im­nul de Stat, distincțiile de stat și de­partamentale, moneda națională etc. Pe lângă acestea, sunt expuse docu­mente medievale originale din patri­moniul Arhivei Naționale a Republicii Moldova, care ilustrează utilizarea stemei Tării Moldovei în epoca me­dievală și cea modernă. Pentru prima dată, sunt etalate mai multe expona­te care scot în evidență viața și opera autorilor imnului „Limba noastră” – a poetului Alexe Mateevici și a compo­zitorului Alexandru Cristea.

Cel de-al doilea compartiment cu­prinde simboluri naționale derivate, cum sunt stindardele celor mai înalți oficiali ai Republicii Moldova sau si­giliul statului, dar și câteva embleme naționale complementare, din do­meniul naturii sau culturii, cum ar fi planta națională, floarea națională, copacul național, emblema animali­eră națională, pasărea națională, râul național, sărbătoarea națională, cos­tumul popular etc.

Scopul celui de-al treilea compar­timent este de a prezenta publicului modelul unei țări care promovează cu succes și inspirație simbolurile sale naturale și culturale. Este vorba des­pre Canada, unde simbolurile respec­tive sunt adoptate nu numai la nivel național, ci și la cel de provincii. Ast­fel, sunt expuse mai multe materiale, cuprinzând diverse produse, suvenire, monede, cărți poștale, obiecte și ac­cesorii vestimentare etc., care conțin imagini ale simbolurilor neoficiale ale acestui stat.

 

Scopul expoziției este de a populariza imaginea heraldică atât în interiorul statului, cât și în spațiul European

 

Expoziția este organizată în par­teneriat cu Muzeul Național de Et­nografie și Istorie Naturală, Muzeul Național de Literatură „Mihail Kogăl­niceanu”, Agenția Națională a Arhive­lor și cercetătoarea Maria Vieru-Ișaev. De asemenea, au mai colaborat: Eu­gen Belinschi, Varvara Buzilă, Marina Chilat, Petru Costin, Svetlana Der­novici, Alexandru Macovei, Daniel Racoviță, Valentina Rudâc, Leontina Vatamanu și alții.

Drapelul de Stat al Republicii Mol­dova – Tricolorul albastru–galben–roșu cu Stema în mijlocul câmpului galben – a fost adoptat la 27 aprilie 1990 și folosit fără imaginea stemei până la legiferarea acesteia. Din 2010, pe 27 aprilie, se sărbătorește Ziua Drapelu­lui de Stat. Stema de Stat a Republicii Moldova, elaborată de Gheorghe Vra­bie și Maria Dogaru, a fost adoptată la 3 noiembrie 1990. Din 2013, Ziua Stemei de Stat se sărbătorește conco­mitent cu Ziua Drapelului de Stat.

Expoziția va fi deschisă publicului până la 28 februarie 2021.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand