25 iulie 2024
Chisinau
Cititorii ne scriu

Și lucrătorii sezonieri sunt protejați de legislație

Loading
Cititorii ne scriu Și lucrătorii sezonieri sunt protejați de legislație
Și lucrătorii sezonieri sunt protejați de legislație
muncitori-sezonieri

Foto: dw.com

 

Lucrez ca muncitor sezonier. Spuneţi-mi, vă rog, am eu dreptul de a primi o indemnizaţie la concediu şi dacă da, cum se calculează aceasta?

 

Grigore Pînzaru, Bălți

 

Desigur, asupra lucrătorilor sezonieri se aplică toate normele dreptului muncii, inclusiv cele ce ţin de acordarea concediilor. Tot­odată, pentru aceşti lucrători sunt stabilite anumite particularităţi.

Astfel, în conformitate cu art. 281 din Codul muncii, sala­riaţilor angajaţi la lucrări sezoni­ere, la încetarea contractului in­dividual de muncă în legătură cu încheierea sezonului, li se plăteşte o indemnizaţie pentru zilele de concediu nefolosite.

Indemnizaţia de concediu sta­bilită de acest articol se calcu­lează în conformitate cu Hotărâ-rea Guvernului nr. 426 din 26.04.2004, privind aprobarea Modului de calculare a salariului mediu.

Astfel, în pct. 5 al Modului de calculare a salariului mediu (Anexa nr.1 la Hotărârea Gu­vernului nr. 426 din 26 aprilie 2004), pentru salariaţii angajaţi la lucrări sezoniere, la calcularea indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite se utilizează ca perioade de decontare durata sezonului (până la 6 luni).

Totodată, salariul mediu pe o zi calendaristică pentru calculul indemnizaţiei pentru zilele de concediu nefolosite salariaţilor angajaţi la lucrări sezoniere se determină prin 

împărţirea câşti­gului pentru timpul lucrat efectiv la numărul de zile real lucrate pe durata sezonului şi înmulţirea rezultatului căpătat cu coeficien­tul egal cu raportul dintre numă­rul zilelor lucrătoare cuprinse în timpul lucrat în sezon şi numărul zilelor calendaristice din aceeaşi perioadă, excluzând zilele de săr­bătoare nelucrătoare.

În cazul lichidării unităţii sau al reducerii statelor de personal până la încheierea sezonului, sa­lariul mediu pentru o zi calenda­ristică pentru plata indemnizaţiei de eliberare din serviciu angajaţi­lor la lucrări sezoniere li se calcu­lează în modul expus mai sus, de la data angajării până la data des­facerii contractului individual de muncă (conform pct. 9 din Ane­xa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 426 din 26 aprilie 2004).

 

Ana MOLDOVANU,

șefa Departamentului protecție social-economică al CNSM

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand