14 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Tarifele și facilitățile la transportul public de pasageri

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Tarifele și facilitățile la transportul public de pasageri
Sfatul economistului. Tarifele și facilitățile la transportul public de pasageri
Vocea poporului

S-a transmis că se majorează de 2-3 ori tarifele la transportul public în Chișinău. Cum au fost calculate acești 6 lei? Cine va avea dreptul la facilități?

Victor Postolache, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În baza Metodologiei calculării și reglementării tarifelor și costu­rilor pentru serviciile de transport de călători, aprobată prin decizia Consiliului municipal Chișinău, nr. 6/1 din 13 iunie, tariful la trans­portul public, începând cu 1 iulie curent va fi de 6 lei pentru o că­lătorie, atât la troleibuz, cât și la autobuz, pentru oraș și suburbii. Primăria a făcut această ajustare în baza unor calcule care vizează atât creșterea costurilor pentru combustibil, dar și pentru chel­tuielile de întreținere. Totodată, conform Metodologiei date, tari­ful sau „valoarea de referință” nu poate fi mai mare decât 0,06% din cuantumul salariului mediu lunar pe economie prognozat pentru anul de referință (9900 lei pentru anul 2022).

Astfel, 9900 * 0,06% = 5,94 lei.

În sensul Metodologiei menționate, sunt stabilite următoarele categorii de călători:

 • călători generali;
 • categoriile de persoane care se vor bucura de călătorie gratuită în transportul public munici­pal;
 • categoriile de persoane care se vor bucura de înlesniri la procu­rarea abonamentelor de călătorie;
 • alte categorii de călători.

Beneficiarii de dreptul la călă­toria gratuită în transportul pu­blic (troleibuze, autobuze) vor fi următoarele persoane:

 1. Elevii claselor primare (I-IV)  din  instituțiile de  învățământ pu­blic sau privat din orașul Chișinău    sau localitățile din componenta municipiului Chișinău;
 2. Pensionarii pentru limită de vârstă, care se dezic benevol de compensație nominativă pen­tru transport (70 lei lunar);
 3. Persoane cu dizabilități (persoane cu dizabilități severe și accentuate; copiii cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani; persoa­nele care însoțesc o persoană  cu dizabilitate severă sau un copil cu dizabilități în vârstă de până la 18 ani; persoanele  cu dizabilități  locomotorii (inclusiv copiii cu dizabilități locomotorii în vârstă de  până   la  18  ani).

În afară de aceasta, conform actelor normative și legislative în vigoare, beneficiază de călătorie gratuită în transportul public din municipiu:

 1. Aleșii locali (în raza unității administrativ-teritoriale respecti­ve);
 2. Copiii de până la șapte ani;
 3. Funcționarii publici cu statut special (polițiștii, ofițerii Serviciu-lui de Protecție și Pază de Stat);
 4. Angajații Inspectoratului Ge­neral al Poliției de Frontieră)
 5. Carabinierii în timpul depla­sării în interes de serviciu;
 6. Membrii gărzii populare;
 7. Cetățenii decorați cu distincția de stat „Ordinul Republici”, Eroii Uniunii Sovietice, Eroii Mun­cii Socialiste, persoanele decorate cu ordinele „Slava” de trei grade;
 8. Veteranii și invalizii de război (inclusiv participanții la acțiunile de luptă din Afganistan și pen­tru apărarea integrității Republicii Moldova);
 9. Donatorii de sânge;
 10. Cetățenii de onoare ai mu­nicipiului Chișinău;
 11. Angajații Inspectoratului Ecologic de Stat;
 12. Colaboratorii Serviciului de Stat de Curieri Speciali;
 13. Persoanele supuse represiu­nilor politice;
 14. Ofițerii de Informații și Se­curitate.

Persoanele care vor beneficia de facilități la procurarea abona­mentelor, conform deciziei vor fit:

 1. Elevii (cu excepția clase­lor I-IV) care își fac studiile în instituțiile de învățământ general (gimnaziu și liceu) sau profesional tehnic secundar (școli profesio­nale) publice sau private din orașul Chișinău sau localitățile din com­ponenta municipiului Chișinău, cu condiția deținerii unui document permisiv;
 2. Studenții care își fac studiile în instituțiile de învățământ profe­sional tehnic post secundar, post secundar non terțiar sau supe­rior (licență) publice sau private din orașul Chișinău sau localitățile din componenta municipiu-lui Chișinău, cu condiția deținerii unui document permisiv;
 3. Personalul din domeniul învățămîntului (totalitatea cadre­lor didactice și personalul auxiliar din componența instituțiilor de învățămînt public preșcolar și ge­neral, precum și din componența instituțiilor de învățămînt profesional tehnic secundar, post se­cundar și post secundar non terțiar din orașul Chișinău sau localitățile din componenta municipiului Chișinău, cu condiția deținerii unui document permisiv);
 4. Personalul din domeniul medical (totalitatea medicilor de familie, asistenții medicilor de fa­milie și asistenții sociali, care acti­vează în componența instituțiilor medicale aflate în subordinea Consiliului municipal Chișinău, cu condiția deținerii unui document permisiv);
 5. Capi de familii monopa­rentale (persoanele care sunt domiciliate în orașul Chișinău sau localitățile din componenta muni­cipiului Chișinău, care nu se înca­drează în alte categorii de călători și care au la întreținere în mod so­litar pînă la 2 minori);
 6. Familiile cu mulți copii (to­talitatea persoanelor care sunt domiciliate în orașul Chișinău sau localitățile din componenta muni­cipiului Chișinău, care nu se înca­drează în alte categorii de călători și care au la întreținere 3 și mai mulți copii minori).

Abonamentele vor fi pentru o lună, 3 luni și 6 luni.

 • 234 de lei va costa abonamen­tul pentru 1 lună;
 • 594 de lei va costa abonamen­tul pentru 3 luni;
 • 972 de lei va costa abonamen­tul pentru 6 luni.

În același timp, prin decizia Consiliului municipal s-a decis că l.M. ,,Regia transport electric”  și l.M. ,,Parcul urban de autobuze” vor elibera bilete  pentru  o călă­torie în troleibuze  și  autobuze  în valoare  cumulativă  echivalentă cu valoarea de referință, până la epu­izarea stocurilor existente.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand