25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Stagiul de cotizare și calcularea pensiei

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Stagiul de cotizare și calcularea pensiei
Sfatul economistului. Stagiul de cotizare și calcularea pensiei
adevarulfinanciar.ro

Ce înseamnă stagiu de cotizare? Care perioade necontributive stau la baza cal­culării pensiilor?

Tamara Niculiță, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind sis­temul public de pensii, stagiul de cotizare însumează toate perioadele contributive, în care s-a plătit contri­buţia în bugetul asigurărilor sociale.

Perioadele necontributive ale asiguratului asimila­te stagiului de cotizare, după 1 ianuarie 1999, sunt:

 • perioada de satisfacere a serviciului militar în ter­men sau cu termen redus;
 • perioada de îndeplinire a serviciului militar în bază de contract sau a altui serviciu asimilat acestuia, dacă nu este posibilă stabilirea pensiei în condiţiile Legii asigurării cu pensii a militarilor şi a persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr. 1544-XII din 23 iunie 1993;
 • perioada de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani de către unul dintre părinţi sau de tutore, în caz de deces al ambilor părinţi;
 • perioada în care asiguratul a beneficiat de indem­nizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, de ajutor de şomaj, de alocaţie pentru integrare sau re­integrare profesională.
 • perioada de îngrijire a unui copil cu dizabilitate severă sub vârsta de 18 ani sau a unei persoane cu dizabilitate severă de către unul dintre părinți, de că­tre tutore sau curator, până la angajarea în funcția de asistent personal;
 • perioada de rezidențiat în învățământul postuni­versitar obligatoriu;
 • perioadele de activitate necontributive în funcția de judecător și procuror de până la 31 decembrie 2005.

În afară de acestea, se includ perioadele în care s-au desfăşurat următoarele activităţi până la 1 ianu­arie 1999:

 • activitatea în calitate de membru de colhoz, indife­rent de caracterul şi de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada de prestare efectivă a activităţii;
 • activitatea de creaţie a membrilor uniunilor de creaţie confirmată de către secretariatele consiliilor de administraţie ale uniunilor respective;
 • activitatea în calitate de slujitor şi lucrător al culte­lor, începând cu 1 aprilie 1992;
 • îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil in­valid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a trecut de 75 de ani;
 • studiile în instituţiile de învăţământ superior de zi.
  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand