25 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Programul „Familia”: care sunt scopurile urmărite și beneficiarii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Programul „Familia”: care sunt scopurile urmărite și beneficiarii
Sfatul economistului. Programul „Familia”: care sunt scopurile urmărite și beneficiarii
familia.gov.md

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a lansat, pe data de 21 septembrie curent, Programul „Familia” – un pachet de măsuri orientate spre suportul copiilor și a familiilor cu copii din Republi­ca Moldova, valabile începând cu această toamnă. Scopul progra­mului este de a oferi o protecție socială mai bună copiilor din toa­te categoriile sociale, de a extin­de serviciile adresate copiilor în dificultate și de a susține familiile tinere cu noi opțiuni de creștere și îngrijire a copilului (o bună par­te din propunerile sindicatelor au fost luate în considerație).

Începând cu 1 septembrie 2022, a intrat în vigoare o nouă opțiune de acordare a dreptu­lui la indemnizația lunară pentru creșterea copilului până la vârsta de trei ani persoanelor asigurate – achitarea a 90% din venit pen­tru o perioadă de 12 luni din data acordării concediului de îngrijire a copilului și 24 de luni fără plată.

Rămân în vigoare și celelalte opțiuni de achitare a indemnizației respective cu o mică schimbare, și anume:

  • în cuantum de 60% din venit pentru primele 12 luni de la data acordării concediului pentru în­grijirea copilului și în cuantum de 30% din venit pentru următoarele 12 luni și 12 luni fără plată;
  • în cuantum de 30% din venit de la data acordării concediului pentru îngrijirea copilului și până la împlinirea vârstei de trei ani a acestuia.

Tot din 1 septembrie, este po­sibilă partajarea concediului de îngrijire a copilului între soți, iar perioada în care tații pot solicita concediul paternal de 14 zile s-a extins de la 56 de zile la 12 luni.

Totodată, beneficiarii de concediu paternal pot solicita indemnizația paternală de creștere a co­pilului, acordată prin intermediul Casei Naționale de Asigurări Soci­ale (CNAS).

Începând din septembrie 2022, părinții vor putea beneficia de aranjamente flexibile ale progra­mului de muncă, în baza Codului muncii al R. Moldova, care a fost modificat. Acestea pot fi negocia­te cu angajatorul atât în momen­tul angajării, cât și pe parcursul activității, ulterior fiind incluse în contractul individual de muncă sau în acordul suplimentar la acesta.

Salariații care activează con­form unui program de muncă fle­xibil beneficiază de aceleași drep­turi privind calcularea vechimii în muncă, durata concediului anual de odihnă ș. a.

Începând cu septembrie 2022, s-a majorat până la 2074 de lei indemnizația lunară pentru co­piii plasați în serviciul social de asistență parentală profesionistă și în casele de tip familial. Măsura respectivă este finanțată din fon­duri donate de organizații inter-naționale.

Tot pentru perioada septem­brie 2022 – septembrie 2023, vor fi angajați 900 de asistenți perso­nali noi, care vor avea grijă de co­piii cu dizabilități severe, și 42 de specialiști în domeniul protecției copilului în cadrul structurilor teri­toriale de asistență socială.

În perioada septembrie 2022 – septembrie 2023 va fi oferit un spor salarial de 1.000 de lei lunar pentru:

  • asistenții parentali profesioniști;
  • părinți-educatori;
  • asistenții sociali comunitari;
  • specialiștii în domeniul protecției drepturilor copiilor;
  • specialiștii în domeniul protecției familiilor aflate în situație de risc;
  • personalului din cadrul struc­turilor teritoriale de asistență soci­ală, implicați în gestionarea crizei de refugiați, în special, după orele de lucru și pe parcursul nopții.

Începând din septembrie 2022, circa 25.000 de copiii vor beneficia de o indemnizație de până la 4000 de lei, acordată pentru prevenirea separării copiilor de părinți. Supor­tul financiar se acordă familiilor pentru asigurarea condițiilor adec­vate pentru creșterea copilului, pentru îngrijirea și tratarea copilu­lui bolnav sau prevenirea oricărei situații de risc care ar putea cauza separarea copiilor de părinți.

Începând cu 1 octombrie 2022, toți copiii vor primi, până la vârsta de doi ani, o indemnizație luna­ră de 1000 de lei, indiferent dacă părinții acestora sunt persoane asigurare sau neasigurate social. Această indemnizație va fi achita­tă suplimentar pentru persoanele asigurate și majorată de la 740 la 1000 de lei pentru persoanele ne­asigurate.

De asemenea, începând cu 1 octombrie 2022, se majorează de la 370 la 500 de lei și indemnizația lunară de suport pentru creșterea gemenilor sau a mai multor copii născuți dintr-o singu­ră sarcină.

Totodată, începând cu 1 octom­brie anul curent, se va acorda un ajutor unic de 1500 de lei copiilor cu dizabilități și altor beneficiari de alocații sociale de stat, precum și persoanelor care primesc o pensie mai mică de 5000 de lei.

Din 1 ianuarie 2023, indemnizația unică acordată la nașterea copilu­lui va crește cu 864 de lei, de la 10068 până la 10932 de lei.

Începând cu anul 2023, va fi po­sibilă subvenționarea de către stat a serviciilor alternative de îngriji­re a copiilor, inclusiv deschiderea creșelor în cadrul întreprinderilor.

Așadar, prin aceste măsuri, Mi­nisterul Muncii și Protecției So­ciale tinde să susțină familiile cu copii, să creeze condiții favorabile pentru îmbinarea vieții profesio­nale și a celei personale și, nu în ultimul rând, să asigure protecția copiilor aflați în situații de risc și a familiilor vulnerabile, astfel încât să prevină separarea copiilor de părinți, iar cât mai mulți copiii or­fani să beneficieze de o familie.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand