13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului: Pentru a nu plăti apa consumată de alții, ar fi bine să încheiați contract direct cu furnizorul

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului: Pentru a nu plăti apa consumată de alții, ar fi bine să încheiați contract direct cu furnizorul
Sfatul economistului: Pentru a nu plăti apa consumată de alții, ar fi bine să încheiați contract direct cu furnizorul
contoare-apa

Foto: igj.ro

 

Spuneţi, vă rog, în ce cazuri sunt nevoit să achit supli­mentar pentru consumul de apă faţă de indicatorii con­torului instalat în apartament?

Vasile Cotruță, Chișinău

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Amintim că, în septembrie 2014, a intrat în vigoare Legea pri­vind serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 303 din 13.12.2013. Drept urmare, consu­matorii au început să se plângă pe facturile exagerate la apă, deoarece mulţi locatari primeau în facturi un volum de apă consumat mai mare decât cel care era indicat la contoarele individuale din aparta­mente.

Pentru a elucida situaţia în cau­ză, facem referire la art. 29, alin. (2) şi (3) din legea menţionată mai sus, care stipulează:

În blocurile de locuințe în care contractele de furnizare a serviciu­lui public de alimentare cu apă şi de canalizare sunt încheiate cu gestio­narul blocului de locuințe, factura­rea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate pentru furnizarea acestui serviciu la blocul respectiv şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branşa­mentul blocului, cu distribuirea in­tegrală pe apartamente a volumu­lui de apă înregistrat. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branşamentul blocului de locuințe se efectuează în baza datelor con­toarelor instalate în apartamente de către proprietari/chiriaşi sau, în lipsa contoarelor, conform norme­lor de consum aplicate.

Volumul înregistrat de conto­rul de la branşamentul blocului de locuințe, dar nedistribuit, în baza indicaţiilor contoarelor individua­le/normelor de consum aplicate, se repartizează 

adăugător pentru fie­care apartament proporţional con­sumului înregistrat de contoarele instalate în apartament şi conform normelor de consum.

În blocurile de locuințe în care furnizarea serviciului public de ali­mentare cu apă şi de canalizare se efectuează în baza contractelor în­cheiate de către operator cu fiecare proprietar/chiriaş de apartament în parte, facturarea serviciului se efec­tuează în baza datelor contoarelor individuale instalate în apartamen­te şi a tarifelor aprobate pentru fur­nizarea acestui serviciu în aparta­mente. În cazul în care în blocul în care locuiţi nu există vreo Asociaţie de locatari, atunci Dumneavoastră sunteţi în drept să depuneţi o cere­re de recalculare către întreprinde­rea municipală. La aceasta trebuie ataşată copia certificatelor privind verificarea contoarelor şi actul de plombare şi recepționare a lor după instalare şi cereţi recalcularea.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand