17 august 2022
Chisinau
Cititorii ne scriu

Sfatul economistului: Indexarea pensiei, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi a salariului mediu pe ţară

Loading
Cititorii ne scriu Sfatul economistului: Indexarea pensiei, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi a salariului mediu pe ţară
Sfatul economistului: Indexarea pensiei, în funcție de creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum şi a salariului mediu pe ţară

pensionari

 

Spuneţi, vă rog, care este modalitatea actuală de inde­xare a pensiilor?

Ioana Hodinitu, Cahul

 

a_am

Ana MOLDOVANU

consultant superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

În conformitate cu prevederile alin. (1) din art. 13 al Legii nr. 156 din 14.10.1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat, pensiile se indexează anual, la 1 aprilie. Coefi­cientul de indexare constituie me­dia dintre creşterea anuală a indice­lui preţurilor de consum şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară pentru anul precedent, determinate în modul stabilit de Guvern, fiind supusă indexării numai partea de pensii achitată din mijloacele buge­tului asigurărilor sociale de stat.

Pentru anul 2016, coeficientul indexării prestaţiilor în anul 2016 a fost stabilit în mărime de 10,1%, pornind de la creşterea anuală a indicelui preţurilor de consum de 9,7% şi creşterea anuală a salariului mediu pe ţară în anul precedent, de 10,5%.

 

Sunt supuse indexării următoa­rele tipuri de pensii:

1) toate tipurile de pensii stabi­lite şi recalculate în temeiul Legii nr.156-XIV din 14 octombrie 1998 privind pensiile de asigurări sociale de stat;

2) pensiile pentru vechime în muncă, stabilite conform Legii nr.437-XII din 27 decembrie 1990 cu privire la asigurarea cu pensii de stat în Republica Moldova şi Hotă­rârii Guvernului nr. 865 din 29 de­cembrie 1992 „Cu privire la pensiile pentru vechime în muncă a cadre­lor din domeniul învăţământului şi ocrotirii sănătăţii”, care se achită din mijloacele bugetului asigurări­lor sociale de stat;

3) pensiile funcţionarilor publici, stabilite în temeiul Legii serviciului public nr.443-XIII din 4 mai 1995;

4) pensiile colaboratorilor va­mali, stabilite în temeiul Legii ser­viciului în organele vamale nr.1150-XIV din 20 iulie 2000;

5) indemnizaţiile de invaliditate, stabilite în temeiul Legii asigurării pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr.756-XIV din 24 de­cembrie 1999.

Indexarea pensiilor deputaţilor, membrilor de Guvern, funcţionari­lor publici, aleşilor locali, procuro­rilor, ale unor categorii de angajaţi din domeniul culturii şi colabora­torilor vamali se efectuează doar pentru partea de pensie achitată din mijloacele bugetului asigurărilor sociale de stat. Se indexează pensi­ile stabilite în temeiul Legii asigură­rii cu pensii a militarilor şi a persoa­nelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne nr.1544-XII din 23 iunie 1993, por­nind de la media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pen­tru anul precedent. În anul 2016, pentru această categorie de benefi­ciari indexarea a fost de 9,7%.

 

De asemenea, se indexează:

1) pensiile stabilite în temeiul Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia socială a ce­tăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. În anul 2016, indexarea respectivă a fost în mărime de 10,1%;

2) compensaţia bănească lunară în schimbul asigurării cu produse alimentare şi suplimente alimenta­re care contribuie la eliminarea din organism a radionuclizilor pentru persoanele participante la lichida­rea consecinţelor catastrofei de la Cernobîl şi la experienţele nucle­are, avariile cu radiaţie ionizantă şi a consecinţelor lor la obiectivele atomice civile sau militare, stabilită în temeiul Legii nr.909-XII din 30 ianuarie 1992 privind protecţia so­cială a cetăţenilor care au avut de suferit de pe urma catastrofei de la Cernobîl. În anul 2016, indexarea a fost în mărime de 9,7%, pornind de la media creşterii anuale a indicelui preţurilor de consum pentru anul precedent.

De la 1 aprilie 2016, cuantumul pensiei minime indexate constituie:

844,71 lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a lucrători­lor din agricultură;

948,84 lei – mărimea pensiei pentru limită de vârstă a celorlalţi beneficiari de pensii pentru limită de vârstă;

675,02 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul I;

651,84 lei – mărimea pensiei de invaliditate de gradul II;

459 lei – mărimea pensiei de in­validitate de gradul III.wp_ad_camp_4]

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor