17 iunie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul economistului. Compensațiile pentru agentul termic în sezonul rece al anului

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul economistului. Compensațiile pentru agentul termic în sezonul rece al anului
Sfatul economistului. Compensațiile pentru agentul termic în sezonul rece al anului
sputnik.md

Cine va beneficia și care sunt compensațiile pentru consumul de gaze naturale/energie termică în perioada rece a anului?

Valentina Sizova, Chișinău

 

Ana MOLDOVANU

consilier superior

în Departamentul protecție social-economică al CNSM

 

Conform Legii nr. 192 din 25.11.2021 privind compensarea diferenței de preț pentru consumul de gaze naturale/energie termică în perioada rece a anului, vor benefi­cia de compensare consumatorii casnici, persoane fizice, care pro­cură gaze naturale pentru propriile necesităţi casnice, și consumatori casnici de energie termică, per­soane fizice, care utilizează energie termică pentru necesități casnice ce nu sunt legate de activitatea de întreprinzător sau de cea profesio­nală.

Diferența de preț în urma majo­rării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale în con­textul obligației de serviciu public este diferența dintre prețul regle­mentat pentru furnizarea gazelor naturale din luna de facturare și prețul respectiv din luna octombrie 2021 pentru un volum de gaze na­turale stabilit de legea respectivă.

Diferența de preț în urma majo­rării tarifelor reglementate la ener­gia termică este diferență dintre tariful la energia termică din luna de facturare și tariful respectiv din luna octombrie 2021 pentru un vo­lum de energie termică stabilit de legea respectivă.

Compensare a diferenței de preț este compensarea parțială a majo­rării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale/a tarife­lor reglementate la energia termi­că pentru consumatorii casnici de gaze naturale și energie termică.

Calcularea compensării diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale se efec­tuează de către furnizorii de gaze naturale.

Calcularea compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică se efectuează de către fur­nizorii de energie termică și/sau de intermediari la decontări.

Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor regle­mentate pentru furnizarea gazelor naturale și/sau a tarifelor regle­mentate la energia termică către furnizorii de gaze naturale/furnizo­rii de energie termică se efectuează prin intermediul Ministerului Mun­cii și Protecției Sociale în limitele alocațiilor bugetare aprobate pen­tru aceste scopuri.

Dreptul la compensarea dife-renței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor naturale și/sau a tarifelor reglementate la energia termică se acordă consumatorilor casnici de gaze naturale și consu­matorilor casnici de energie termi­că, inclusiv consumatorilor casnici din asociațiile de locatari cu cen­trale termice de cartier, bloc sau de scară.

Consumatorii care s-au debran-șat de la sistemul centralizat de energie termică, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 191/2002, beneficiază de compensare doar pentru consumul de gaze naturale, asigurând dreptul consumatorilor de a beneficia de compensare doar pentru un singur serviciu aferent încălzirii locuinței.

 

Mecanismul de compensare a diferenței de preț în urma majorării prețurilor reglementate pentru furnizarea gazelor natural

 

Compensarea diferenței de preț în urma majorării prețurilor regle­mentate pentru furnizarea gazelor naturale pentru fiecare consuma­tor casnic constituie:

  1. pentru primii 50 de metri cubi consumați lunar – 67% din diferența în urma majorării prețurilor regle­mentate pentru furnizarea gazelor naturale;
  2. pentru 100 de metri cubi consumați peste primii 50 de me­tri cubi consumați lunar – 50% din diferența în urma majorării prețurilor reglementate pentru fur­nizarea gazelor naturale.

Astfel, pentru toți consumatorii casnici sunt stabilite două trepte de compensare a consumului de gaze naturale: pentru primii 50 de me­tri cubi tariful constituie 6,8 lei (se compensează 4,3 lei din tarif), pen­tru consumul de la 50 de metri cubi până la 150 de metri cubi – 7,9 lei pentru un metru cub (se compen­sează 3,2 lei din tarif). Tot ce va tre­ce de 150 de metri cubi va fi achitat la prețul de 11,1 lei de metru cub.

Altfel spus: dacă lunar consumați 50 de metri cubi de gaze, veți achi­ta 340 de lei (50 x 6,8). Dacă acest consum este de 150 de metri cubi, înseamnă că veți plăti 1130 de lei (340 + (100 x 7,9), iar la un consum de 300 de metri cubi de gaze natu­rale, veți plăti 2795 de lei (1130 + (150 x 11,1).

Compensația maximă oferită pentru consumul de gaz natural va constitui 535 de lei.

Compensarea diferenței de preț în urma majorării tarifelor regle­mentate la energia termică pentru fiecare consumator casnic consti­tuie 67% din diferența de preț în urma majorării tarifelor reglemen­tate la energia termică pentru un volum lunar consumat de până la 1 Gcal.

Compensarea diferenței de preț în urma majorării tarifelor regle­mentate la energia termică se acor­dă pentru perioada rece a anului, cu transferarea mijloacelor finan­ciare la conturile de decontare ale furnizorilor de energie termică.

Furnizorii de energie termică cal­culează lunar mărimea compensării diferenței de preț în urma majorării tarifelor reglementate la energia termică pentru fiecare consumator casnic în parte. Compensația ma­ximă pentru prima gigacalorie va constitui 450 de lei.

Sezonul rece al anului este pe­rioadă cuprinsă între 1 noiembrie 2021 și 31 decembrie 2021; 1 ianu­arie 2022 – 31 martie 2022.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand