4 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Сazuri când e nevoie de un contract ferm între părinți și copii

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Сazuri când e nevoie de un contract ferm între părinți și copii
Sfatul avocatului: Сazuri când e nevoie de un contract ferm între părinți și copii

 

 

parinti-copii

Foto: tistory.com

După ce am suferit un ictus cerebral, fiind în etate şi locuind singur, am apelat la ajutorul fiului meu, dăruindu-i casa în care locuiam în schimbul între­ţinerii, dar nu am primit nimic, ba chiar acum fiul încearcă să mă alunge din casă. Cum pot să-mi re­cuperez casa?

 

Oleg V., mun. Bălți

 

Dvs. din start aţi ales greşit modul de soluţionare a pro­blemei de întreţinere. Aţi avut o înţelegere verbală să vi se acorde întreţinere în schim­bul imobilului ce vă aparţine, dar aţi încheiat un contract de donaţie, în care nu aţi reflectat situaţia reală. Deci, aţi încheiat un contract care nu reflectă in­tenţia dvs.

De fapt, prin contract de donaţie, o parte (donator) se obligă să mărească pe seama patrimoniului său, cu titlu gra­tuit, patrimoniul celeilalte părţi (donatar). Potrivit legii, con­tractul de donaţie care stipu­lează obligaţia donatarului de a achita datorii sau sarcini care nu există la momentul încheie­rii contractului este nul, dacă natura şi întinderea datoriilor sau sarcinilor nu sunt stipulate în contract. La fel, părţile con­tractului de donaţie pot conveni ca efectele donaţiei să fie con­diţionate de îndeplinirea unei sarcini sau de realizarea unui scop, iar dacă donatarul nu în­deplineşte sarcina, donatorul poate revoca donaţia.

În cazul dat, era oportun să încheiaţi un contract de înstră­inare a bunului imobil cu con­diţia întreţinerii pe viaţă. Acest contract este definit ca act juri­dic prin care o parte (beneficia­rul întreţinerii) se obligă să dea celeilalte părţi (dobânditor) în proprietate un bun imobil sau mobil, iar dobânditorul se obligă să asigure beneficiarului întreţinere în natură – locuin­ţă, hrană, îngrijire şi ajutorul necesar pe timpul cât va trăi, precum şi înmormântare.

Litigiul dat poate fi soluţio­nat doar prin înaintarea unei acţiuni în instanţa de judecată. Ținând cont de prevederile art. 118 Cod de procedură civilă, po­trivit cărora fiecare parte trebu­ie să dovedească circumstanţe­le pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, există două modalităţi de rezol­vare a problemei. Prima este în­aintarea unei acţiuni de decla­rare a nulităţii contractului de donaţie, invocând eroarea.

În procedura dată este ne­cesar să expuneţi cine şi în ce circumstanţe v-a determinat să semnaţi anume contract de donaţie şi să demonstraţi că aţi fost indus în eroare, adică la în­cheierea contractului a existat o falsă reprezentare referitor la natura actului juridic.

Dacă fiul dvs. v-a convins să încheiaţi contractul dat, puteţi invoca şi comportamentul dolo­siv sau viclean al acestuia.

De asemenea, în conformi­tate cu prevederile art. 835 Cod civil, donaţia poate fi revocată dacă donatarul a atentat la via­ţa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ili­cită faţă de donator sau faţă de o rudă apropiată a acestuia, si­tuaţii care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără mo­tive întemeiate să acorde dona­torului întreţinerea datorată. Dar este destul de complicat să demonstraţi în faţa instanţei de judecată aceste fapte. Puteţi pre­zenta proba cu martori precum şi înscrisuri, dacă dispuneţi.

O altă modalitate de soluţio­nare a litigiului, cu şanse de câş­tig mai mari, este de a înainta o acţiune în instanţa de judecată privind intervenirea cazului stă­rii de nevoie – dacă, după execu­tarea donaţiei, nu mai sunteţi în stare să vă asiguraţi o întreţine­re corespunzătoare, aveţi posi­bilitatea de a cere de la donatar restituirea bunurilor donate pe care acesta le mai posedă. Dar trebuie să ţineţi cont de faptul că cererea de restituire este in­admisibilă când donatorul şi-a provocat intenţionat sau prin culpă gravă starea de nevoie.

În cazul dat urmează să de­monstraţi că în prezent nu aveţi posibilitate să vă asiguraţi o întreţinere corespunzătoare, si­tuaţia este mai proastă decât la momentul semnării contractu­lui de donaţie.

Dacă achitaţi întreţinerea imobilului, urmează să probaţi şi acest fapt. Acumulaţi probe că fiul intenţionează să vă dea afară din casă, martori, înregis­trări ale discuţiilor telefonice, apelaţi la poliţie în cazul în care se încearcă să fiţi evacuat forţat pentru întocmirea înscrisului corespunzător. Urmând pro­cedura legală indicată mai sus, aveţi posibilitatea să vă apăraţi drepturile încălcate.

 

Liubomir DUDULICA,

 avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor