1 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului. Ridicarea eronată a bunurilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului. Ridicarea eronată a bunurilor
Sfatul avocatului. Ridicarea eronată a bunurilor
spokoino.ru

spokoino.ru

 

Eu deţin în proprietate un autoturism de care mă folosesc zilnic.

Acum câteva zile, am fost stopat de către colabora­tori ai Inspectoratului Naţional de Patrulare, care mi-au comunicat că automobilul este dat în urmărire în baza încheierii unui executor judecătoresc şi urmează a fi ridicat. A fost telefonat executorul judecătoresc, care a sosit în scurt timp şi mi-a spus că a fost înain­tată o acţiune în judecată împotriva mea şi instanţa de judecată a emis o încheiere de aplicare a seches­trului pe bunurile mele în vederea asigurării acţiunii. Mi-a fost înmânată şi o încheiere a executorului jude­cătoresc cu dispoziţia identică din încheierea judecă­torească. După întocmirea procesului verbal, autotu­rismul a fost ridicat, sigilat şi transmis spre păstrare creditorului.

Consider că nu există temeiuri legale de reţinere a automobilului meu în continuare şi acesta urmează să-mi fie restituit. Cum să procedez în cazul dat?

 

Marian Revenco, mun. Chişinău

 

Într-adevăr, ridicarea auto­mobilului în condiţiile expuse este greşită. Executorul jude­cătoresc are împuternicirile stabilite de lege şi îşi exercită activitatea în strictă confor­mitate cu legea. La prezenta­rea documentului executoriu, acesta este obligat să acţio­neze doar în limitele expuse în document şi nu le poate depăşi în lezarea drepturilor sau a intereselor debitorului sau ale altor persoane.

Dacă în încheierea instanţei de judecată nu este prevăzută decât aplicarea sechestrului pe bunurile pârâtului în vede­rea asigurării acţiunii, atunci ridicarea bunurilor cu trans­miterea acestora creditorului-reclamant constituie o depă­şire a limitelor procedurii de executare, or nu a fost pusă în executare o asemenea mă­sură.

Mai mult ca atât, chestiu­nea dată nu a fost dispusă nici prin însăşi încheierea execu­torului judecătoresc, fapt care denotă caracterul ilegal al procesului-verbal de ridicare a automobilului.

Referitor la ridicarea mijlo­cului de transport, Codul de executare conţine prevederi clare. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 22 şi art. 72 din Codul de executare, exe­cutorul judecătoresc este în drept să 

dispună anunţarea în urmărire şi reţinerea  mijloace­lor de transport. Mijloacele de transport sunt date în urmări­re de executorul judecătoresc prin emiterea unei încheieri. În temeiul încheierii de anunțare în urmărire a mijlocului de transport, posesorul acestuia poate fi înlăturat de la con­ducere de către colaboratorii organului afacerilor interne, iar mijlocul de transport poa­te fi reţinut până la predarea acestuia către executorul ju­decătoresc sau către persoana împuternicită de acesta.

În speţă, contrar acestor prevederi legale, nu a fost dispusă anunţarea în urmări­re şi reţinerea automobilului dvs. Or, în partea dispozitivă a încheierilor care v-au fost prezentate nu au fost indicate expres aceste acţiuni.

Consider că, în cadrul apli­cării măsurilor de asigurare a acţiunii, este inadmisibilă ridicarea bunurilor supuse sechestrului de la pârât cu transmiterea lor spre păstrare reclamantului sau unor terţe persoane, or limitarea dreptu­lui de proprietate este admisă doar în cazuri strict prevăzute de lege.

Examinarea cauzei civile în instanţa de judecată poate dura mai mult timp şi se poa­te finaliza inclusiv cu respin­gerea cererii de chemare în judecată.

Deci, privarea de posibilita­tea de a vă folosi de bunul ce vă aparţine cu drept de pro­prietate pe tot parcursul de­rulării procesului, prin prisma celor expuse mai sus, capătă un caracter ilegal.

Este suficientă determi­narea bunurilor pârâtului în volumul în care acoperă va­loarea pretenţiilor din acţiu­ne cu interzicerea înstrăinării acestora, or măsura dată va asigura executarea unei even­tuale hotărâri de admitere a cerinţelor reclamantului.

Potrivit prevederilor art. 118 alin. 5 din Codul de exe­cutare, procesul-verbal de sechestrare şi/sau de ridicare a bunurilor poate fi contestat în instanţa de judecată în ter­men de şapte zile de la data întocmirii sau comunicării lui, după caz.

Contestaţi în termen pro­cesul-verbal de ridicare a automobilului, invocaţi ar­gumentele expuse mai sus şi cred că instanţa de judecată va lua o hotărâre corectă şi vă va restabili drepturile lezate.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor