2 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Recuperarea pierderilor pe seama angajaţilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Recuperarea pierderilor pe seama angajaţilor
Sfatul avocatului: Recuperarea pierderilor pe seama angajaţilor
pierderi

Foto: legestart.ro

 

M-am angajat în calitate de vânzător-consultant la o întreprindere în magazinul de materiale de construc­ţii, semnând contract individual de muncă şi contract de răspundere materială. În atribuţiile mele de servi­ciu era de a consulta cumpărătorii şi a răspunde la în­trebări legate de marfa din raionul în care lucram. La angajarea la serviciu, nu mi-au fost încredinţate anu­mite bunuri materiale şi nici la eliberarea din serviciu nu am predat bunuri. Raionul în care am lucrat nu era izolat de altele şi avea acces liber. După depunerea ce­rerii de demisie, în lipsa mea, angajatorul a efectuat o verificare a mărfii din raionul pe care îl deserveam şi mi-a comunicat că lipsesc bunuri de o anumită sumă. Din acest motiv, mi s-a refuzat plata salariului pentru ultima lună de muncă şi am fost acţionată în judecată pentru plata prejudiciului cauzat angajatorului. Consi­der că sunt învinuită pe nedrept. Cum să procedez?

 

O. Vasilache, mun. Chişinău

 

Sunteţi într-o situaţie în care angajatorul a încălcat grav le­gislaţia şi v-a lezat drepturile. În primul rând, în obligaţiile dvs. de serviciu nu era paza bunuri­lor magazinului. Pentru a purta răspundere materială, în cazul pierderii sau deteriorării bunuri­lor angajatorului, urma să vă fie transmise aceste bunuri în gesti­une nemijlocită cu păstrarea lor în încăperi izolate, cu acces limi­tat. Transmiterea acestor bunuri urma să fie efectuată cu întocmi­rea unor acte de predare-primire şi obligarea de a ține o evidenţă strictă a acestora. Plasarea măr­fii în încăperea magazinului pen­tru comercializare, în raionul în care activaţi, cu acces liber atât pentru alţi angajaţi, cât şi pen­tru cumpărători, nu presupune transmiterea bunurilor în admi­nistrarea dvs.

Organizarea pazei încăperii magazinului şi prevenirea fur­turilor de mărfuri urmează să fie efectuate de către administrator cu crearea tuturor condiţiilor ne­cesare şi angajarea specialiştilor în domeniu.

De fapt, legislaţia în vigoare stabileşte o procedură obligato­rie pentru situaţiile de aşa gen. Salariatul poartă răspundere materială în mărimea deplină a prejudiciului material cauzat din vina lui angajatorului în cazul când între salariat şi angajator a fost încheiat un contract de răs­pundere materială deplină pen­tru neasigurarea integrităţii bu­nurilor şi a altor valori care i-au fost transmise pentru păstrare sau în alte scopuri.

Contractul scris cu privire la răspunderea materială deplină este încheiat de angajator cu sa­lariatul care deţine o funcţie sau execută lucrări legate nemijlocit de păstrarea, prelucrarea, vânza­rea (livrarea), transportarea sau folosirea în procesul muncii a va­lorilor care i-au fost transmise.

La inventariere participă, în mod obligatoriu, toate persoa­nele care sunt responsabile de păstrarea şi administrarea bu­nurilor. Dacă angajatorul vă con­sideră o atare persoană şi a orga­nizat inventarierea în lipsa dvs., ulterior nu vă poate incrimina răspunderea pentru cauzarea de prejudicii întreprinderii, or actul de inventariere urma să îl confir­maţi prin semnătură sau refuzul de a semna actul să fie confirmat de cel puţin doi martori.

Până la emiterea ordinului privind repararea prejudiciului material de către salariatul în cauză, angajatorul este obligat să efectueze о anchetă de serviciu pentru stabilirea mărimii pre­judiciului material pricinuit şi a cauzelor apariţiei acestuia. Pen­tru efectuarea anchetei de ser­viciu, angajatorul este în drept să creeze, prin ordin, о comisie cu participarea specialiştilor în materie. Pentru stabilirea cauzei apariţiei prejudiciului material este obligatorie solicitarea unei explicaţii în scris de la salariat. Refuzul de а о prezenta se con­semnează într-un proces-verbal semnat de câte un reprezentant al angajatorului şi, respectiv, al salariaţilor. Salariatul are drep­tul să ia cunoştinţă de toate ma­terialele acumulate în procesul anchetei de serviciu.

Referitor la reţinerea ilegală a salariului, urmează să sesizaţi Inspectoratul de Stat al Muncii pentru verificarea legalităţii ac­ţiunilor angajatorului şi luarea măsurilor de rigoare. De aseme­nea, puteţi pretinde de la anga­jator achitarea plăţilor salariale ce vi se cuvin, iar în caz de refuz neîntemeiat, să îl acţionaţi în in­stanţa de judecată. În cazul dat, instanţa de judecată urmează să respingă pretenţiile angajatoru­lui ca neîntemeiate.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor