12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Păstrarea bunurilor

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Păstrarea bunurilor
servicii-de-depozitare

Foto: depozitaresigura.ro

 

Mi s-a ivit oportunitatea de a munci peste hotare un termen îndelungat. Nu am o casă a mea, stau cu chirie de mulţi ani. Toate lucrurile ce îmi aparţin se află în apartamentul închiriat.

Pentru moment nu am unde le pune la păstrare, de­oarece ocupă un spaţiu ceva mai mare, mai ales că este pentru o perioadă mai îndelungată.

Nu este raţional să achit în continuare chiria, deoa­rece e scumpă. Să le pun la păstrare într-un subsol tot nu este rezonabil, deoarece se pot degrada în condiţiile date. Am apelat la o persoană care prestează servicii de depozitare în condiţii bune şi la un preţ bun.

Vreau să perfectez un contract corespunzător de de­pozitare, dar nu cunosc nimic la capitolul dat şi vă rog să mă ajutaţi cu un sfat.

 

Boris Nemov, or. Călăraşi

 

Într-adevăr, chestiunile legate de raporturile juridice ce ţin de contractele de depozitare sunt mai puţin cunoscute, în special, în cazul persoanelor fizice, deoa­rece nu se prea practică încheie­rea unui contract la transmiterea bunurilor pentru păstrare.

Pentru evitarea unor probleme în viitor, trebuie să ţineţi cont de mai multe chestiuni. Prin contract de depozit, o parte (depozitar) se obligă să păstreze bunul mobil, predat de cealaltă parte (depo­nent), o perioadă determinată sau nedeterminată şi să-l restituie la cerere.

Depozitul are titlu gratuit dacă în contract nu este prevăzut altfel. În cazul în care depozitarul execu­tă depozitul în cadrul unei activi­tăţi profesionale, se consideră că asupra remunerării s-a convenit în mod tacit. Dacă asupra mări­mii remuneraţiei datorate nu s-a convenit, se consideră convenită, în cazul existenţei unui tarif sta­bilit, retribuţia tarifară, iar în lip­sa tarifului, retribuţia obişnuită. Deponentul este obligat să com­penseze depozitarului cheltuielile necesare păstrării bunului.

Potrivit legii, în cadrul depo­zitului cu titlu oneros, depozita­rul este obligat să se îngrijească de integritatea bunului primit cu prudenţa şi diligenţa unui bun profesionist. În cazul în care de­pozitul are titlu gratuit, depozita­rul este obligat să se îngrijească de integritatea bunului ca de pro­priul bun.

Depozitarul nu poate cere de­ponentului sau persoanei căreia trebuie să-i restituie bunul dovada faptului că este proprietarul lui. Acesta nu are dreptul, fără încuvi­inţarea deponentului, să transmi­tă unui terţ spre depozitare bunul primit. În cazul transmiterii, cu permisiunea deponentului, unui terţ a bunului primit, depozitarul poartă răspundere în continuare doar pentru alegerea terţului şi a locului de depozitare.

Dacă contractul nu prevede altfel, depozitarul nu are dreptul să folosească, fără permisiunea deponentului, bunul predat în depozit, cu excepţia cazului când faptul acesta este necesar conser­vării bunului.

Depozitarul are dreptul să modifice, după caz, condiţiile de 

depozitare numai după ce l-a în­ştiinţat pe deponent şi a obţinut încuviinţarea lui. De asemenea, depozitarul trebuie să-l informeze pe deponent despre confiscarea sau realizarea unor drepturi ale terţilor asupra bunului depozitat. În cazul în care modificarea con­diţiilor depozitului este strict ne­cesară pentru înlăturarea riscului de distrugere, pierdere sau deteri­orare a bunului, depozitarul este în drept să modifice modul, locul şi alte condiţii de păstrare, fără a cere deponentului încuviinţarea.

Apariţia unui pericol real de deteriorare sau degradare a bu­nului depozitat ori apariţia unor alte condiţii care ameninţă sigu­ranţa păstrării bunului dă depo­zitarului dreptul să vândă bunul la un preţ determinat de situaţia creată în cazul în care deponentul nu poate întreprinde vreo acţiu­ne. Dacă, în circumstanţele men­ţionate, au apărut anumite cauze pentru care depozitarul nu poartă răspundere, el are dreptul să reţi­nă cheltuielile de vindere a bunu­lui din preţul primit.

Depozitarul este obligat să restituie bunul în starea în care se află la momentul restituirii. Riscul pieirii sau al deteriorării fortuite rămâne în sarcina depo­nentului.

Este important să indicaţi ter­menul contractului sau modul de determinare a acestuia, or depozi­tarul poate cere oricând deponen­tului să-şi ridice bunul depozitat dacă în contract nu este stabilit un termen de depozitare.

Dacă este necesar, se specifică în contract caracteristicile bunu­lui şi, respectiv, condiţiile speciale de păstrare.

Ţineţi cont şi de faptul că depo­zitarul are dreptul să reţină bunul depozitat peste termenul prevă­zut în contract până la momentul retribuirii sale şi compensarea cheltuielilor de păstrare.

Acestea sunt condiţiile genera­le aplicabile situaţiei dvs.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor