12 august 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Partaj în impas

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Partaj în impas
Sfatul avocatului: Partaj în impas
partaj-bunuri

Foto: ventrescalaw.com

 

După divorţ, am înaintat cerere de chemare în ju­decată de partajare a averii. Deși avem mai multe bu­nuri agonisite în timpul căsătoriei, am pretins doar la partajarea casei de locuit pe care am construit-o împreună după ce ne-am căsătorit.

Fostul soţ a depus cerere reconvenţională, prin care a solicitat excluderea casei de locuit din catego­ria bunurilor proprietate comună, invocând pretex­te formale.

Mai mult ca atât, acesta pretinde a partaja niște datorii pe care le-a făcut în timpul căsătoriei şi banii i-a cheltuit pentru necesităţile familiei. Despre îm­prumutul banilor de către fostul soţ eu nu am ştiut până în prezent.

Ajutaţi-mă cu un sfat referitor la situaţia mea.

 

Tatiana Ciur, orașul Călăraşi

 

Toate bunurile dobândite de către soţi în timpul căsătoriei sunt supuse regimului proprietă­ţii comune în devălmășie.

Sunt proprietate în devălmășie bunurile procurate din veniturile obţinute de fiecare dintre soţi din activitatea de muncă, acti­vitatea de întreprinzător şi acti­vitatea intelectuală, din premii, indemnizaţii şi alte plăţi, cu ex­cepţia celor care au un caracter de compensare (ajutor material, despăgubire pentru vătămarea sănătăţii etc.), precum şi din alte mijloace.

Sunt proprietate în devălmă­şie a soţilor bunurile mobile şi imobile, valorile mobiliare, de­punerile şi cotele de participaţie în capitalul social din instituţiile financiare sau societăţile comer­ciale, care au fost construite, pro­curate sau făcute din mijloacele comune, precum şi alte bunuri dobândite în timpul căsătoriei, chiar dacă sunt procurate sau depuse pe numele unuia dintre soţi.

Dreptul la proprietate în de­vălmăşie se extinde şi asupra so­ţului care nu a avut un venit pro­priu, fiind ocupat cu gospodăria casnică, cu educaţia copiilor sau din alte motive temeinice.

Sunt proprietate în devălmășie a soţilor bunurile care au fost do­bândite din ziua încheierii căsă­toriei până în ziua încetării aces­teia.

Dar instanţa judecătorească este în drept, în baza cererii soţu­lui interesat, care nu este vinovat de desfacerea căsătoriei, să de­clare bunurile dobândite de că­tre el în perioada cât soţii au dus gospodării separate proprietate a acestuia.

Bunurile care au aparţinut fie­căruia dintre soţi până la încheie­rea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gra­tuite de către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sunt proprie­tate personală a fiecăruia dintre soţi. Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijute­riilor de preţ şi a altor obiecte de lux, de asemenea, sunt propri­etate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobândire.

Referitor la casa de locuit pe care aţi construit-o în timpul că­sătoriei, bunul dat este 

proprie­tate comună şi nu poate fi exclus din partaj, or acesta a fost creat şi înregistrat în Registrul bunurilor imobile în această perioadă şi re­gimul juridic al bunului se prezu­mă până la proba contrară.

Motivele formale nu pot fi acceptate de către instanţa de judecată, decât faptul că se vor prezenta probe că locuința a fost construită din mijloacele ma­teriale ale soţului care nu pot fi incluse în cele comune. Deci, cu siguranţă, cota-parte din imobil vă va fi adjudecată.

Potrivit legii, la împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţi­lor şi determinarea cotelor-părţi din aceasta, părţile soţilor sunt considerate egale dacă contractul matrimonial nu prevede altfel. Dar instanţa judecătorească este în drept să diferenţieze cotele-părţi în proprietatea în devălmă­şie a soţilor, ţinând cont de inte­resele unuia dintre soţi şi/sau de interesele copiilor minori. Dacă aveţi copii minori al căror do­miciliu a fost determinat cu dvs. după desfacerea căsătoriei, pu­teţi pretinde la o cotă-parte mai mare din casa de locuit în intere­sul copiilor.

La împărţirea proprietăţii în devălmăşie a soţilor, datoriile co­mune se împart între ei propor­ţional cotelor-părţi ce le-au fost repartizate.

Dar, prin prisma obligaţiei părţii de a dovedi circumstanţe­le pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale, fostul soț urmează să demon­streze în instanţa de judecată existenţa datoriilor, contractarea împrumuturilor date cu consim­ţământul dvs., precum şi utiliza­rea acestor surse financiare pen­tru necesităţile familiei. Or, în caz contrar, instanţa de judecată nu va accepta cerinţele de parta­jare a acestor datorii ca obligaţii comune.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor