21 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Parcarea abuzivă

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Parcarea abuzivă
Sfatul avocatului: Parcarea abuzivă
parcare-abuziva

Foto: dncmagazin.ro

 

În ultimul timp, în spaţiile de parcare de pe lângă blocuri au început să apară tot felul de dispozitive de blocare a locului de parcare, montate de locatarii din zonă. Cât de legală este montarea acestor dispozitive, ţinând cont de faptul că băieţii descurcăreţi şi-au atribuit singuri aces­te locuri?

 

M. Rotaru, mun. Chişinău

 

Montarea acestor dispozitive de blocare a locului de parcare este ilegală. Locurile de parcare de lângă blocuri sunt de uz comun şi ocuparea acestora nu poate fi jus­tificată.

Puteţi solicita verbal persoanei respective să demonteze benevol instalaţiile plasate, prevenindu-l că îl veți denunţa în caz de refuz.

Potrivit art. 116 Cod contraven­ţional, pentru abaterea neautori­zată de la proiectele de organizare a teritoriului, de ameliorare, pre­cum şi folosirea terenurilor contrar destinaţiei pentru care au fost re­partizate şi ocuparea nelegitimă a terenurilor, îngrădirea lor se sanc­ţionează persoana fizică sau juridi­că cu amendă şi, respectiv, garduri­le şi construcţiile fiind demolate pe socoteala contravenientului. Deci, „băieţii descurcăreţi” urmează să fie traşi la răspundere contravenţi­onală, în temeiul legii menţionate.

Ţinând cont de competenţa atri­buită de Codul contravenţional, dvs. urmează să adresaţi o plân­gere Inspectoratului Ecologic de Stat, Agenţiei Ecologice Chişinău din str. V. Alecsandri 1, mun. Chi­şinău, care sunt obligaţi să verifice circumstanţele expuse în cerere la faţa locului cu întocmirea unui proces-verbal contravenţional.

Pentru evitarea muşamalizării cazului în urma implicării neofici­ale a „băieţilor descurcăreţi”, mo­nitorizaţi cazul dat prin solicitarea de a fi informat în scris ca petiţio­nar despre măsurile întreprinse de către agentul constatator la instru­mentarea dosarului contravenţi­onal şi despre rezultatele finale în urma examinării plângerii depuse de către dvs.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand