29 iunie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: La închirierea locuinței, încheiați contract, e spre binele vostru

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: La închirierea locuinței, încheiați contract, e spre binele vostru
Sfatul avocatului: La închirierea locuinței, încheiați contract, e spre binele vostru

 

 

chirie-imobil

Foto: migreat.it

Timp de 10 ani, până în prezent, împre­ună cu familia, închiriem un aparta­ment. Înțelegerea cu proprietarul a fost una verbală, iar deoarece el este stabi­lit cu traiul în altă țară, am transmis costul chiriei lunare cumnatei acestu­ia, care locuiește în aceeași localitate cu noi. Recent, ni s-a spus să eliberăm locuința, în caz contrar se vor adresa în judecată. Acest apartament, la momen­tul când ne-a fost oferit, era într-o stare tehnică și sanitară deplorabilă. Noi am făcut reparație capitală, am instalat uși și ferestre, iar proprietarul a acceptat aceasta de la bun început. Cu atât mai mult cu cât am fost asigurați că vom sta în locuință timp nelimitat. Cum putem să procedăm în această situație, în care ni se va cere evacuarea noastră, iar noi am suportat cheltuieli enorme, pe care proprietarul nu le recunoaște.

 

Valentina Dorogan, mun. Chișinău

 

Este o situație destul de dificilă, care se pare că va fi soluționată prin intermediul instanței de ju­decată. Comple­xitatea constă în

faptul că nu a fost încheiat un contract în formă scrisă, or, conform art. 875-876 din Codul civil, prin contractul de locațiune, o parte (locator) se obligă să dea celeilalte părți (locatar) un bun determinat în folosință temporară, iar acesta se obligă să plăteas­că chirie. Contractul de locațiune a unui bun imobil trebuie să fie întocmit în scris, iar cel ce depășește termenul de trei ani trebuie înscris la Oficiul cadas­tral teritorial, pentru a fi opozabil terțelor persoa­ne.

Efectuarea reparației capitale, când aceasta re­iese dintr-o necesitate stringentă, ține de obligația proprietarului. Totodată, art. 898 din Codul civil mai stipulează că nerespectarea de către locator a obligației de efectuare a reparației capitale acordă locatarului dreptul să efectueze reparația capitală și să treacă cheltuielile de reparație în contul chiriei.

Precum reiese din datele speței, în coroborare cu normele legale descrise, probabilitatea de reușită este minimă. Însă, s-ar putea să fim în prezența unei îmbogățiri a proprietarului fără justă cauză, iar astfel de cazuri sunt reglementate de Codul ci­vil. Potrivit art. 1389 din Codul civil, persoana care, fără temei legal sau contractual, a dobândit ceva ca urmare a exercitării unei prestații de către o altă persoană sau a realizat în alt mod o economie din contul altuia este obligată să restituie acestei alte persoane ceea ce a primit sau a economisit.

Aceasta este una din posibilități de a solicita re­stituirea valorii bunurilor prin intermediul instanței de judecată, dar care va implica un proces de probațiune și de argumentare meticulos că situația s-ar încadra în condițiile îmbogățirii proprietarului fără juste cauze.

În ceea ce privește solicitarea proprietarului sau a reprezentantului acestuia de reziliere a locațiunii și eliberare a locuinței, această cerință nu poate fi ignorată, având în vedere lipsa contractului în for­mă scrisă. Iar nerestituirea bunului închiriat poate aduce după sine obligarea la repararea prejudi-ciului prin plata chiriei pentru toată durata întâr­zierii.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor