2 iulie 2022
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Încălcarea dreptului de proprietate comună în devălmășie

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Încălcarea dreptului de proprietate comună în devălmășie
Sfatul avocatului: Încălcarea dreptului de proprietate comună în devălmășie

 

 

drept-de-proprietate

Foto: urlopojcowski.info

În anul 2012 am divorțat de soție. De abia intenționez să solicit partajarea averii dobândite în timpul căs­niciei, însă deocamdată m-am ciocnit cu o astfel de problemă. Timp de doi ani am lipsit din țară și nu am cunoscut că fosta soție a dat cu chirie unul din apartamentele noastre, cumpărat în timpul căsnici­ei, unei firme a rudei sale, care a deschis în acesta un magazin de produse alimentare. Așvrea să cunosc dacă am dreptul la remunerație din chiria respecti­vă. Soția mi-a arătat contractul semnat de ea și ruda respectivă, în care este menționat că se dă în arendă în mod gratuit, deși eu cred că aceasta s-a făcut spe­cial pentru a ascunde veniturile de mine.

 

Radu Vulpe, or. Cahul

 

Potrivit art. 367 din Codul civil, fiecare dintre dvs., co­proprietari devălmași, precum sunteți, ca urmare a dobândi­rii apartamentului în timpul căsătoriei, aveți dreptul de a folosi bunul comun potrivit destinației acestuia, fără a limi­ta dreptul celuilalt coproprie­tar, dacă nu dispuneți de vreun contract care să prevadă altfel. Dacă, în urma folosirii, a fost schimbată destinația acestuia, atunci fiecare dintre copropri­etari este în drept să solicite repararea daunelor cauzate. Aceasta, deci, este una din me­todele de apărare a dreptului dvs.

Mijloacele de apărare a drep­turilor civile sunt enumerate în art. 11 din Codul civil și prevăd, printre altele: recunoașterea dreptului, restituirea situației anterioare încălcării dreptu­lui și suprimarea acțiunilor prin care se încalcă dreptul; recunoașterea nulității actului juridic; desființarea sau modi­ficarea raportului juridic; re­pararea prejudiciilor; încasarea clauzei penale; repararea pre­judiciului moral etc.

Așadar, din cele enunțate rezultă încălcarea dreptului de proprietate comună în de-vălmășie prin transmiterea bu­nului în locațiune fără acordul celuilalt proprietar. Contractul de locațiune și condițiile aces­tuia este expres reglementat de Codul civil. Astfel, art. 875 din Codul civil enunța că prin contractul de locațiune o parte (locator) se obligă să dea celei­lalte părți (locatar) un bun de­terminat individual în folosință temporară, iar acesta se obligă să plătească chirie. Din aceas­tă normă rezultă că nu putea fi transmis imobilul în locațiune în mod gratuit, contractul de locațiune fiind unul oneros. În altă ordine de idei, celălalt coproprietar nu se poate es­chiva în baza unei clauze abu­zive inserate in contract de la repararea prejudiciului pentru folosirea păguboasă a bunului coproprietate în devălmășie.

Această lacună poate fi re­parată prin efectuarea unei ex­pertize sau constatări tehnico-științifice, sau a unui raport de evaluare, prin care să fie stabi­lită mărimea chiriei cu referire la imobilul în cauză.

O astfel de probă poate fi pusă la baza negocierilor în­tre dvs., iar în caz de eșec, este posibilă rezolvarea problemei prin intermediul unei acțiuni judiciare care se va înainta la locul aflării imobilului.

 

Viorica GRECU, avocat

viorikagrecu@gmail.com

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor