13 iulie 2024
Chisinau
Cetăţeanul şi legea

Sfatul avocatului: Dă cu împrumut şi pregăteşte-te de supărări

Loading
Cetăţeanul şi legea Sfatul avocatului: Dă cu împrumut şi pregăteşte-te de supărări
Sfatul avocatului: Dă cu împrumut şi pregăteşte-te de supărări
imprumut

Foto: todoprestamos.net

 

Soţul meu a decedat subit cu două luni în urmă. Am ră­mas doar eu cu fiica de nouă ani. Părinţii soţului nu mai sunt în viaţă. Are o soră. Soţul nu a întocmit testament. Sora  lui ne-a comunicat că pretinde la moştenire, conside­ră că i se cuvine şi ei o parte din bunurile fratelui. Pe lângă toate acestea, mai este o problemă. Soţul meu, în timpul vieţii, a dat cu împrumut o sumă considerabilă de bani, care constituia economiile familiei. Banii au fost daţi unei rude ale sale pentru o terţă persoană care avea nevoie de ei pentru dezvoltarea unei afaceri. Termenul de restitui­re a banilor a expirat, dar banii nu au fost întorşi. M-am adresat acestor persoane ca să îmi înapoieze banii, dar, unul, fiind plecat peste hotare, a declarat că pentru mo­ment nu are bani şi să mai aştept, dar nu-mi poate spune cât, iar altul mi-a refuzat, sub pretextul că a dat faliment. Vă rog să-mi oferiţi consultaţie referitor la moştenire şi cum aş putea recupera banii familiei.

 

Diana Buruiană, mun. Chișinău

 

Într-adevăr, sunteţi într-o situa­ţie mai complicată, dar nu trebuie să disperaţi, există soluţii lega­le pentru rezolvarea problemelor date.

Referitor la moştenire, urmează să acumulaţi un set de documente cu care să mergeţi la notar în vede­rea deschiderii dosarului de succe­siune. Trebuie să aveţi la notar în original şi copia buletinul dvs. de identitate, certificatul de căsătorie, certificatul de naştere al copilului minor, certificatul de deces al so­ţului şi certificatul de determinare a ultimului loc de trai al defunctu­lui (se obţine de la Secţia de paşa­poarte din sectorul unde aveți do­miciliu).

Veţi depune cerere de acceptare a succesiunii în nume propriu şi în numele copilului minor, al cărui reprezentant legal sunteţi conform legii.

După expirarea termenului de şase luni de la decesul soţului, veţi merge din nou la notar în vederea obţinerii certificatelor de moşteni­tor legal asupra tuturor bunurilor rămase după decesul soţului.

Împreună cu copilul veţi moş­teni bunurile succesorale în cote egale. Partajul averii moştenite o puteţi face oricând, nefiind limitaţi în timp, conform legii.

Cât ține de pretențiile suro­rii defunctului de a primi parte din masa succesorală, rămâne la discreția dvs.

Potrivit legii, în cazul succesiu­nii legale, moştenitori cu drept de cotă egală sunt 

de clasa I – descen­denţii (fiii şi fiicele celui ce a lăsat moştenirea, la fel şi cei născuţi vii după decesul lui, precum şi cei în­fiaţi), soţul supravieţuitor şi ascen­denţii privilegiaţi (părinţii, înfieto­rii) celui ce a lăsat moştenirea, de clasa a II-a – colateralii privilegiaţi (fraţii şi surorile) şi ascendenţii ordinari (bunicii, atât din partea tatălui, cât şi din partea mamei) ai celui ce a lăsat moştenirea. Moş­tenitorii de clasă posterioară sunt chemaţi la succesiune legală nu­mai dacă lipsesc moştenitori din clasele precedente sau dacă aceştia nu acceptă ori refuză succesiunea. Ei sunt chemaţi la succesiune şi în cazul în care toţi moştenitorii de clasele precedente au fost decăzuţi din dreptul la succesiune.

Sora defunctului este moștenitor de clasa II, pe când dvs. și copi­lul sunteți moștenitori de clasa I. Respectiv, la dorința dvs., puteţi ceda în total sau parte din bunuri­le defunctului surorii acestuia, sau puteți refuza, având calitatea de moștenitor din clasă superioară.

Cât ține de recuperarea datori­ei, există două căi de rezolvare a problemei.

Dacă considerați că ați fost înșelaţi, debitorii din start având intenția să vă lase fără bani, aceș-

tia nefiind utilizați conform des-tinației declarate, şi știind că nu îi vor putea restitui în termenul indi­cat, urmează să adresați o plângere la poliție ca să fie luate măsurile de rigoare.

O altă cale este adresarea în instanța de judecată pentru înca­sarea silită a datoriei de la debitor.

Deși drept creditor în contrac­tul de împrumut este indicat soțul decedat, banii fiind din economii­le familiei, sunt supuși regimului bunurilor cu drept de proprietate comună în devălmășie.

Deci, în cererea de chemare în judecată indicați faptul dat, cu specificarea că sunteți proprietar al jumătate din bani în temeiul le­gii și altă jumătate din bani vă re­vine ca moștenire. Solicitați de la notar eliberarea unui certificat de calitate de moștenitor, a cărui co­pie o anexați la acțiunea înaintată. Se recomandă și includerea în ce­rerea de chemare în judecată a so­licitării de asigurare a acțiunii prin aplicarea sechestrului pe bunurile pârâtului pentru înlesnirea execu­tării viitoarei hotărâri.

 

Liubomir DUDULICA,

avocatmd@gmail.com

 

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand