29 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Sfârșitul „Termocom”-ului, un nou început

Loading
Fără categorie Sfârșitul „Termocom”-ului, un nou început
Sfârșitul „Termocom”-ului, un nou început
termocom

Foto: ziarulnational.md

În municipiul Chişinău a luat sfârşit sezonul de încălzire. Totuşi, pro­cesul de reformare a sectorului termoenergetic rămâne actual şi se va desfăşura până în octombrie, când va începe un nou sezon de încălzire, în care furnizorul principal va fi deja o nouă întreprindere, cu denumi­rea „Termoelectrica”.

 

 

Compensaţii pentru încălzire

 

Decizia privind încetarea livrării agen­tului termic a fost luată de autorităţile municipale după ce, pe parcursul a mai multor zile la rând, temperatura medie a aerului a depăşit 8ºC, iar prognozele pre­vesteau o încălzire a vremii. Blocurile de locuințe au fost deconectate de la căldu­ră, spre deosebire de grădiniţele de copii, şcolile şi spitalele din capitală, care vor primi şi în continuare agent termic.

Pe data de 17 martie, primăria capita­lei a mai luat o decizie, cea de a prelungi până în vară termenul în care pot fi de­puse cererile cu privire la compensaţii pentru căldură. Documentele necesare în acest sens urmează a fi depuse la gestio­narii fondului locativ. Pe lângă cerere, do­ritorii de a primi compensaţii urmează să prezinte câteva certificate – privind com­ponenţa familiei, prezenţa pensionarilor cu indicarea mărimii pensiilor, cu privire la venitul salarial pentru angajaţi, contul personal de la Direcţia municipală de lo­cuinţe, adeverinţa de căsătorie şi cea de naştere a copiilor, cartea de imobil. Com­pensaţiile sunt prevăzute pentru familiile cu un venit lunar ce nu depăşeşte 1700 de lei pentru fiecare membru de familie.

 

g_social

Pentru sindicate, este important să fie protejat omul muncii

 

Mărimea acesteia constituie 40 la sută din suma indicată în facturile pen­tru energie termică. În sezonul actual, de compensaţiile respective au beneficiat 23 de mii de familii din capitală şi din suburbiile ei.

 

Fuzionare sau lichidare?

 

Întreprinderea „Termocom” a finalizat sezonul de încălzire 2013-2014 cu pierderi record în valoare de 383 mln. de lei. Suma respectivă depăşeşte de zece ori indicele anului trecut, care constituia 38,6 mln. de lei. Asta fără să mai vorbim de datoriile istorice de 2,5 mlrd. lei pe care le datorea­ză întreprinderilor CET-1, CET-2, furni­zorului rus de gaze naturale „Gazprom”.

Incapacitatea de plată cronică a între­prinderilor din sectorul termoenergetic a devenit premisa principală pentru re­structurarea acestuia, care durează de mai mulţi ani.

Ministrul Economiei a elaborat un plan de comasare a celor trei întreprinderi – două centrale termoelectrice – CET-1, CET-2 şi SA „Termocom” şi formarea în baza acestora a unei singure întreprinderi „Termoelecrtica”. Datorită acestui fapt autorităţile speră să atragă noi investiţii şi să scape de datoriile acumulate. Mai mult ca atât, Ministerul Economiei este sigur că modernizarea complexului energetic ar permite reducerea tarifului la energia electrică şi termică, fiindcă sectorul de­pinde, în proporţie de 80 la sută, de pre­ţurile la gazele naturale.

Planul a fost susţinut de „Termocom”, CET-1 şi CET-2, însă realizarea lui a eşu­at. Autoritățile municipale nu au fost de acord cu modul de repartizare a acţiunilor întreprinderii nou formate „Termoelec­trica”. Pornind de la proiectul cabinetului de miniştri, Agenţia Proprietăţilor Publi­ce urma să intre în posesia a 96,83 la sută din acţiuni, Consiliul municipal Chişinău – 2,25 la sută şi 0,92 la sută din acţiuni urmau să revină persoanelor fizice.

Subiectul reorganizării sistemului termoenergetic a luat în prezent o nouă turnură. În ajunul sezonului de încăl­zire, la o şedinţă a guvernului s-a vorbit despre începutul procedurii de lichidare a „Termocom”-ului. Potrivit ministru­lui Economiei, Valeriu Lazăr, ei au fost nevoiţi să întreprindă măsura respecti­vă. Comasarea a fost contestată de unul dintre consilierii municipali în instanţă şi aceasta a suspendat procedura. Din cauza imposibilității de a comasa cele trei în­treprinderi, țara ar fi putut rata un credit în valoare de 40 mln. de dolari, oferit de Banca Mondială pentru reformarea com­plexului energetic. Iată de ce a fost luată decizia de a lansa procedura juridică de lichidare a „Termocom”-ului.

Totodată, ne asigură ministrul, acest proces nu va afecta în nici un fel activi­tatea întreprinderii, or „Termocom”-ul va continua să funcționeze. Ulterior, activele acesteia vor trece în gestiunea CET-1. La final, grație procedurii juridice de lichi­dare, autoritățile intenționează să ajungă la planul conceput anterior, cel cu privire la comasarea „ Termocom”-ului cu CET-1 și CET-2 într-o singură întreprindere cu denumirea de „Termoelectrica”. Aceasta din urmă va continua producerea, distri­buirea și furnizarea de energie termică în capitală, urmând să-și înceapă activitatea deja de la 1 octombrie.

Sindicatele intenționează să vină cu o abordare serioasă privind fuziunea celor trei organizații într-o singură întreprin­dere și să monitorizeze evoluția situației.

„În primul rând, suntem preocupați de protecția drepturilor angajaților noștri, menţionează Petru Chiriac, vicepreșe-dintele Confederației Naționale a Sindi-catelor din Moldova. Acest colectiv are parte de o soartă vitregă. Noi însă vom urmări să nu fie lezate drepturile nimă­nui, să nu sufere nimeni din rândurile lucrătorilor membri de sindicat. Pe pri­mul loc trebuie să fie omul, el trebuie să fie apărat, făcându-se uz de toate legile în vigoare”.

La ambele CET-uri și la „Termocom” există organizații sindicale primare. Acestea și sindicatul de ramură, în primul rând, urmează să monitorizeze respec­tarea tuturor legilor și actelor normative ce țin de drepturile salariaților. Angajații întreprinderilor supuse reorganizării mai întâi ar trebui să fie anunțați despre ceea ce se întâmplă și despre consecințele ce vor urma pentru ei. Unii vor rămâ­ne, alții vor fi disponibilizați, o altă par­te va urma o recalificare. Categoriile de angajați membri de sindicat care urmea­ză a fi disponibilizați se vor preocupa ca persoanele respective să beneficieze de toate plățile și să poată avea grijă de vii­torul lor. Cei care își vor păstra locurile de muncă vor trebui să semneze un nou con­tract, conform Codului muncii. Un suport în acest sens le vor acorda organizațiile sindicale.

Petru Chiriac s-a referit și la aspectele pozitive ale restructurării sistemului ter­moenergetic. Deoarece după fuziune va fi eliminat și un anumit număr de șefi, va dispărea necesitatea de a menține un nu­meros aparat administrativ. În plus, vor apărea structuri noi și, respectiv, perspec­tive noi pentru angajați. Cineva va putea avansa în carieră sau va ocupa un post de conducere într-un departament ori în secții nou formate. Posibil, cuiva i se va propune să cumuleze anumite funcții și, respectiv, va crește și salariul.

 

Despre costuri

 

Sindicatele intenționează să apere și interesele altor cetățeni, consumatori fi­nali de energie termică. În opinia lui Pe­tru Chiriac, modernizarea nu înseamnă doar stingerea datoriilor, dar și oportu­nitatea de a achiziționa echipamente mai noi, mai eficiente și mai performante, care vor permite economisirea banilor pentru lucrările de mentenanță, pentru consumul de combustibil. Iar atunci va fi deja posibil de abordat problema privind reducerea tarifelor pentru încălzire cu circa 10-20 la sută.

„Participăm la ședințele Consiliului de Administrație al Agenției Naționale pen­tru Reglementare în Energetică atunci când sunt puse în discuție probleme ce țin de plățile pentru energia electrică, gaze, energie termică. Când le prezentăm calculele noastre, ei le acceptă, se consul­tă cu noi, utilizează datele noastre pen­tru calcularea prețurilor”, menţionează Petru Chiriac.

 

P.S. Joi, 18 martie, SA „Termocom” a fost lichidată, printr-o decizie a Curții de Apel Chișinău, iar directorul Mihai Cernei a fost demis. Totodată, instanța a hotărât ca fostul administrator al întreprinderii, Veaceslav Eni, să fie numit în funcția de lichidator. El urmează să preia funcţia de administrare şi gestionare a întreprinderii. De asemenea, a fost instituit Comitetul creditorilor din cinci repre­zentanţi ai creditorilor cu cele mai mari creanţe ca valoare, după cum urmează: SA „CET-1”, SA „CET-2”, SA „Moldovagaz”, SRL „Chişinău-gaz” şi ÎS „Moldtran­selectro”, comitet care va asista lichidatorul în perioada în care întreprinderea se va afla în procedură de faliment. Potrivit unui comunicat al SA „Termocom”, toţi angajaţii vor continua să-şi exercite atribuţiile de serviciu, conform compe­tenţelor. Raportul anual arată că în 2013 „Termocom”-ul a înregistrat pierderi de 383,6 mln. de lei, de 10 ori mai mari comparativ cu anul 2012.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor