23 aprilie 2024
Chisinau
Social

Serviciile publice de nivel central şi local, modernizate

Loading
Social Serviciile publice de nivel central şi local, modernizate
Serviciile publice de nivel central şi local, modernizate
moldova

Foto: infratire.md

Un proiect de moderniza­re a serviciului public din ţara noastră a fost lansat, recent, la Chişinău. Scopul acestuia este de a consolida capacităţile instituţionale şi funcţionale ale autorităţilor publice de nivel central şi local.

 

Proiectul „Suport pentru mo­dernizarea serviciului public din Republica Moldova în corespun­dere cu cele mai bune practici eu­ropene”, în valoare de 1,2 milioane de euro, va fi finanţat de Uniunea Europeană şi implementat în par­teneriat cu Guvernul Lituaniei, pe parcursul a doi ani.

Proiectul are patru componen­te de bază, ce vizează ajustarea ca­drului normativ la cele mai bune practici europene, planificarea şi implementarea programului na­ţional de instruire a funcţionari­lor publici, crearea unei reţele de experţi în domeniul resurselor umane şi dezvoltarea capacităţi­lor tuturor secretarilor de stat din cadrul ministerelor.

De asemenea, realizarea acestui proiect are menirea de a înlesni implementarea agendei de refor­mă a ţării noastre şi de a asigura continuarea colaborării de succes a ţării noastre cu UE.

În procesul de modernizare a serviciului public urmează a fi antrenate cel puţin 15 ministere şi 30 de autorităţi publice locale. Printre rezultatele scontate se nu­mără elaborarea planurilor anua­le de dezvoltare profesională con­tinuă a personalului în cel puţin 80 la sută din autorităţile publice, precum şi a minimum 15 curricule pentru cursuri de instruire.

Totodată, acesta va cuprinde instruirea secretarilor de stat, a cel puţin 50 de funcţionari publici şi certificarea altor 30 de funcţi­onari în calitate de formatori în domeniul managementului resur­selor umane.

În cadrul proiectului sunt pre­văzute programe de instruire pri­vind integritatea funcţionarilor publici, un factor important în contextul combaterii şi al preve­nirii corupţiei.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand