4 octombrie 2023
Chisinau
Social

Serviciile comunale, cartea de vizită a unei localități civilizate

Loading
Social Serviciile comunale, cartea de vizită a unei localități civilizate
Serviciile comunale, cartea de vizită a unei localități civilizate
gospodaria-comunala-riscani

Tudor Semeniuc, președintele Consiliului interramural al sindicatelor din Rîșcani, și Grigore Gafin, președintele comitetului sindical al Întreprinderii „Gospodăria comunală”

 

„Gospodăria comunală” din oraşul Rîşcani prestează servicii comunale populației, deservind sistemele de ali­mentare cu apă şi de canalizare, dar şi ocupându-se de salubrizare. La în­treprindere activează 58 de lucrători, toţi aceștia fiind membri de sindicat. Potrivit preşedintelui comitetului sin­dical, Grigore Gafin, acum câţiva ani existau probleme serioase la capitolul remunerare, însă acestea au fost solu­ţionate când s-a găsit limbaj comun cu administraţia. 

 

„În anul 2012, întreprinderea a acumulat restanţe la plata salariilor, de 456 de mii de lei. Pentru anul 2013, datoriile au fost achita­te integral. În prezent, salariile sunt achitate lunar şi la timp”, spune preşedintele comite­tului sindical  al întreprinderii „Gospodăria comunală”, Grigore Gafin.

„Când am început activitatea, dar eu mun­cesc din anul 2012, erau restanţe la achitarea salariilor. În acest timp am încercat să soluţi­onăm problema. Nu fără ajutorul lucrătorilor. Fără ei nu aş fi reuşit nimic, nu aş fi obţinut mare lucru. Datorită faptului că am muncit, prestând şi alte servicii suplimentare, am pu­tut găsi soluţii pentru situaţia creată”, afirmă directorul „Gospodăriei comunale”, Lilian Sa­lagor.

În opinia expertului inspectorului muncii al sindicatelor, Ion Vartic, care de mai mult timp este familiarizat cu situaţia de la între­prindere, datoriile enorme, acumulate cu anii, au avut la bază două motive. „Unul din motive a fost cooperarea proastă cu autorită­ţile locale, cu primăria. Şi al doilea – separa­rea serviciului salubrizare şi a serviciului apă şi canalizare. Odată cu venirea noii adminis­traţii, aceste servicii au fost din nou comasate. Primăria transferă mijloacele necesare pentru funcţionarea lor”,  explică el.

Şi directorul întreprinderii vorbeşte cu re­cunoştinţă despre edilul oraşului. „Datorită primarului, susţinerii lui, inclusiv financiare, înţelegerii reciproce, am achiziţionat câteva unităţi de tehnică: o autogunoieră, o maşină de măturat, un excavator, iar prin interme­diul USAID – un nou camion salubrizare. Cu ajutorul acestor unităţi de tehnică, am reuşit să mai câştigăm resurse suplimentare”, spune Lilian Salagor.

Potrivit lui Grigore Gafin, sindicatele cola­borează intens cu Inspectoratul Muncii. Ion Vartic laudă întreprinderea pentru starea de lucruri la capitolul respectarea regulilor de sănătate şi securitate în muncă.

„Am efectuat mai multe controale la uni­tate şi am constatat că la acest capitol s-au făcut multe, spune expertul Inspectoratului Muncii. A fost achiziţionat material ilustrativ în domeniu – pancarte,  informaţii. Totodată, am cumpărat tehnică specială nouă. Munci­torii sunt asiguraţi cu mijloace de protecţie şi echipament special. Nu ţin minte să se fi fost înregistrat un accident grav sau cu efect letal, la fel ca şi cazuri de maladii profesionale”.

Potrivit lui Ion Vartic, la întreprindere se efectuează cu regularitate controale medicale. „Se face simţită o colaborare bună dintre co­mitetul sindical şi Federaţia Sindicatelor „Sin­dindcomservice”, spune el. Dacă, în cadrul altor unități, în textul contractului colectiv de muncă sunt copiate cap-coadă articolele din Codul muncii, în cazul acestei întreprinderi sunt incluse prevederi mai bune decât cele din Cod. Administrația abordează la timp chestiunile ce țin de protecția muncii”.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand