13 iulie 2024
Chisinau
Social

Servicii mai accesibile persoanelor cu nevoi speciale

Loading
Social Servicii mai accesibile persoanelor cu nevoi speciale
Servicii mai accesibile persoanelor cu nevoi speciale

persoane-dizabilitati

 

Noi norme de protecţie şi acordare de asistenţă în tim­pul călătoriei pe calea aeru­lui persoanelor cu nevoi spe­ciale şi celor cu mobilitate redusă au fost introduse, de curând, în Programul Naţio­nal de Facilitare a Transpor­turilor Aeriene. O hotărâre în acest sens a fost aprobată la cea mai recentă şedinţă a Guvernului în exerciţiu.

 

Astfel, autorităţile publice com­petente, transportatorii aerieni, entităţile de administrare a aero­porturilor, agenţiile de handling şi operatorii turistici sunt obligaţi să ia măsurile necesare în acest scop, în corespundere cu standardele internaţionale. La modul practic, aceştia vor trebui să asigurare ac­cesul persoanelor cu nevoi speciale la toate genurile de servicii presta­te în timpul călătoriei, inclusiv pe durata aflării în aeroport, în cursul călătoriei şi până la părăsirea aero­portului.

Noile prevederi stabilesc, printre altele, obligativitatea transportato­rului aerian, agentului acestuia sau operatorului turistic de a le propu­ne persoanelor cu nevoi speciale o variantă alternativă, acceptabilă persoanei acestea, în caz că nu pot fi asigurate condiţiile necesare în acest sens.

Totodată, faţă de autorităţile competente din ţara noastră au fost prevăzute cerinţe în ceea ce priveşte informarea potenţialilor beneficiari despre drepturile lor în acest domeniu.

Măsurile în cauză sunt luate, in­clusiv în contextul implementării unor prevederi ale Acordului pri­vind spaţiul aerian comun dintre Republica Moldova şi Uniunea Eu­ropeană, precum şi statele membre ale acestei comunităţi. Conform acordului, Ministerul Transportu­rilor și Infrastructurii Drumurilor urmează sa întreprindă acţiunile necesare pentru aducerea actelor normative guvernamentale în con­cordanţă cu reglementările euro­pene.

Modificările și completările operate la Programul Naţional de Facilitare a Transporturilor Aerie­ne asigură implementarea standar­delor în vigoare privind drepturile persoanelor cu handicap şi ale ce­lor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei pe calea aerului.

În vederea asigurării transpa­renţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, anterior, do­cumentul a fost supus unui proces de consultări publice şi plasat pe pagina web oficială a Ministerului Transporturilor.

Implementarea noilor norme nu necesită alocări suplimentare din bugetul de stat.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand