20 ianuarie 2021
Chisinau
Fără categorie

Servicii de diagnosticare, prestate de sindicate

Loading
Fără categorie Servicii de diagnosticare, prestate de sindicate
Servicii de diagnosticare, prestate de sindicate
cnsm-cnam

Foto: sindicate.md

Un contract de colabo­rare în domeniul prestă­rii serviciilor medicale a fost semnat recent între Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova şi Compania Națională de Asigurări în Medicină.

 

Preşedintele CNSM, Oleg Budza, a declarat că, în urma semnării acestui document, angajații din Re­publica Moldova vor avea posibilitatea de a beneficia de servicii de diagnosticare şi depistare la timp a boli­lor și maladiilor cu care se confruntă.

”Prin intermediul Cen­trului Diagnostic de la In­stitutul Muncii, persoanele vor primi gratuit asistență medicală, iar specialiștii ca-lificați din carul instituției vor stabili un diagnostic co­rect, ceea ce este foarte im­portant în tratarea bolilor”, a menţionat Oleg Budza.

Centrul Diagnostic de la Institutul Muncii a fost dotat cu echipament per­formant, iar timp de ju­mătate de an de la instala-rea utilajului, reprezentanţii CNAM au examinat condi­ţiile de activitate a centru­lui şi au purtat negocieri pentru semnarea acestui contract.

„Noi credem că putem să prestăm servicii de cali­tate înaltă. Folosim metode performante şi dispunem de medici calificaţi care acordă servicii pacienţilor”, a specificat preşedintele CNSM. Oleg Budza a ac­centuat că sindicatele sunt primele interesate să com­bată munca la negru, iar cu cât sunt achitaţi mai puţini bani în plic, cu atât se mă­resc transferurile în fondul asigurărilor medicale şi în bugetul ţării.

 

g_cnsm

Diagnosticul stabilit corect este foarte important în tratarea bolilor

 

Astfel, se îmbunătăţesc condi­ţiile pentru prestarea unor servicii de calitate. Organizaţiile sindicale depun eforturi în această direc­ţie, inclusiv prin intermediul In­spectoratului său al Muncii şi în conlucrare cu Inspecţia de Stat a Muncii.

Preşedintele CNSM a mai pre­cizat că în luna septembrie a aces­tui an va fi semnat un acord care va elucida toate aceste probleme.

La rândul său, preşedintele CNAM, Mircea Buga, susţine că documentul semnat deja con­stituie un început de colaborare în domeniul asistenţei medicale acordate salariaţilor.

„Este vorba despre protecţia unei pături destul de largi de per­soane asigurate.

Avem mai multe sute de mii de persoane şi, dacă o parte din ele va reuşi să obţină servicii calita­tive la nivelul instituţiei medicale care a fost creată recent de către sindicate, atunci va creşte şi satis­facţia acestor lucrători, dar şi folo­sul sistemului de asigurări pentru întreaga populaţie a ţării”, a apre­ciat preşedintele CNAM. Mircea Buga a accentuat că documentul semnat este doar prima etapă de extindere a acestei colaborări şi că în discuţiile purtate cu repre­zentanţii sindicatelor s-a convenit asupra elaborării unui acord mai larg de colaborare între cele două instituţii.

Acordul va cuprinde dimen­siunea socială, medicală şi de protecţie în general a salariaţilor în ceea ce ţine de CNSM, dar şi CNAM în sensul prestării servi­ciilor către populaţie, a conchis Mircea Buga.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com