25 iunie 2024
Chisinau
Dialoguri

Sergiu HAREA: „Nu suntem competitivi, dar competitivitatea este un lucru foarte important”

Loading
Dialoguri Sergiu HAREA: „Nu suntem competitivi, dar competitivitatea este un lucru foarte important”
Sergiu HAREA: „Nu suntem competitivi, dar competitivitatea este un lucru foarte important”
agora.md

Cu o istorie de peste 100 de ani, Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova este cea mai mare instituție de business din țară, care are peste o mie de membri din toate ramurile econo­miei naționale. Despre problemele agenților economici, cum văd autoritățile soluționarea acestora, ne vorbește președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Sergiu Harea.

– Domnule Harea, recent, la Chișinău a avut loc Expoziția „Fabricat în Mol-dova”. Cât de mult ajută astfel de acțiuni, evenimente la promovarea pro­duselor moldovenești?

– Mulțumim în primul rând presei pen­tru promovarea unui astfel de eveniment. Un eveniment de suflet pentru producătorii autohtoni, pentru că, după o pauză de trei ani de zile, când, din cauza situației pan­demice legate de Covid-19, dar și a războ­iului din Ucraina, centrul expozițional nu a putut primi companiile autohtone. Acum am revenit cu o dorință de a promova și a ajuta în a găsi parteneri atât în țară, cât și peste hotare. Aici venim cu noutățile pe care le au companiile noastre. Fiecare din acestea vine cu produse noi, pentru a le testa și promova în rândul consumatorilor. De asemenea, sunt organizate forumuri, unde încercăm să punem antrerprenorii noștri din țară față în față cu cei din alte țări, în cazul dat, cu cei din România, pentru a iniția cooperări bilaterale, investiții în Repu­blica Moldova și ulterior exporturi în Româ­nia. Ori, investiții din România în Republica Moldova.

– Așa cum ați menționat anterior, an­treprenorii autohtoni se confruntă cu o perioadă mai dificilă. După criza generată de Covid-19, businessul din Republica Moldova s-a lovit de o altă criză, mai exact, sistarea comerțului din cauza războiului din Ucraina, țară care are frontieră comună cu Republi­ca Moldova. Ce face Camera de Comerț pentru a-i susține?

– Primul lucru este Expoziția „Fabricat în Moldova”. Al doilea a fost Forumul de afa­ceri, pe care l-am organizat cu partenerii din România. Avem și „mese rotunde” care țintesc promovarea produselor. De aseme­nea, vom merge cu expoziții gen „Moldova prezintă”  în România, în mai multe județe, pentru a promova producătorii noștri. Avem și alte programe de formare profesională continuă a celor care activează în cadrul companiilor, pentru a crește competitivi­tatea economiei naționale în general și a companiilor în special.

– De ce investitorii străini nu se grăbesc să deschidă afaceri la noi în țară?

– Sunt mai multe impedimente. Mai în­tâi de toate, lipsa forței de muncă. Al doi­lea, războiul din Ucraina, care influențează foarte mult acest aspect. Și alt impediment îl constituie resursele energetice scumpe. Sunt niște indicatori de bază, dar, totodată, avem și oportunități, posibilități de a inves­ti. Și sunt exemple care ne arată că avem investitori în țara noastră. Bunăoară, la expoziția din acest an au fost 40 de compa­nii noi, care anterior nu au participat, ceea ce denotă că sunt investiții noi străine aici. Un alt exemplu este Camera de Comerț și Industrie Moldo-Italiană, care a arătat com­paniile care au investit în Republica Moldo­va, ce produc acestea, ce oferă ca servicii și că se poate  investi în țara noastră.

– Ce probleme invocă, cel mai des, mediul de afaceri?

– Așa cum am menționat mai sus, se plâng de costurile mari pentru resurse­le energetice. La toate discuțiile pe care le avem pe platforma Camerei de Comerț și Industrie și nu doar aici, marea majoritate vorbesc despre aceste scumpiri, pentru că ele influențează costul final al producției. Noi nu suntem competitivi, dar competi­tivitatea este un lucru foarte important. În acest sens și inițiativa care a fost lansată de Camera de Comerț și Industrie pentru a compensa o parte din cheltuieli pentru gaz companiilor autohtone, care a fost accep-tată de Guvern, este una care trebuie salu­tată. Dacă nu susțineau, companiile puteau să ajungă într-o situație foarte dificilă, multe poate că ar fi intrat în faliment.

– Eu, ca tânăr antreprenor, care nu sunt membru al CCI, pot solicita asistență, consultanță, sprijin pentru dezvoltarea unei idei de afaceri?

– O întrebare utilă și vă mulțumesc că mi-ați adresat-o. Multă lume nu cunoaște, dar vreau să vă spun că CCI la toamnă va împli­ni 105 ani. Conform legii, CCI reprezintă în ansamblu mediul de afaceri din țara noastră. Nu facem diferență dintre membri și non-membri. Noi ajutăm toate companiile. Exem­plu sunt și cei care au participat în acest an la expoziția „Fabricat în Moldova”. O bună parte dintre ei nu sunt membri ai CCI. Eve­nimentele organizate de noi sunt pentru toți agenții economici.

– Cum apreciați relațiile cu sindicatele și cum vedeți o dezvoltare a acestora?

– Relațiile dintre angajat și angajator sunt foarte importante pentru orice com­panie. Pentru că, pe parcursul vieții, com­pania investește foarte mult în angajații săi, la training-uri, seminare, formare continuă, pregătire în cadrul companiei. Relația dintre angajat și angajator este importantă și pen­tru a avea o productivitate a muncii ridicată. Sindicatul este acea structură care reprezintă în ansamblu angajații unei întreprinderi sau ai unei ramuri, ori în general salariații din țară.  Discuția pe platforma dialogului cu colectivul este foarte importantă, pentru a găsi acel echilibru social între privat și anga­jat, între companie și angajat. În final, trebu­ie să avem un rezultat scontat, o economie și o țară prosperă în care să vrem să trăim.

– Vă mulțumesc pentru timpul acordat!

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand