25 iulie 2024
Chisinau
Economie

Semne de întrebare legate de posibila liberalizare a capitalului

Loading
Economie Semne de întrebare legate de posibila liberalizare a capitalului
Semne de întrebare legate de posibila liberalizare a capitalului
liberalizare-capital

Foto: capital.market.md

 

Iniţiativa parlamentară privind liberalizarea ca­pitalului şi stimularea fis­cală şi, în special, modul în care este ea promovată, ridică semne de întrebare şi în rândul sindicaliştilor. În opinia lui Petru Chiriac, vicepreşedinte al Confede­raţiei Naţionale a Sindica­telor din Moldova, astfel de măsuri nu pot fi luate în mod unilateral şi nici în re­gim de urgenţă.

 

În contextul actual, societatea civilă şi populaţia în întregime percepe iniţiativele de acest gen ca pe o încercare din partea unor grupuri de persoane, în care ei nu au încredere, de a ocoli legea pentru a fura din nou bani de la stat şi a se procopsi, a menţionat Petru Chiriac. În consecinţă, oa­menii fac în mod automat analo­gie cu recentul caz legat de furtul unui miliard de dolari din siste­mul bancar al ţării noastre.

De aceea, ar trebui să se ştie foarte clar ce urmăreşte această iniţiativă, cine va avea de câşti­gat din implementarea ei, cu ce se vor alege oamenii de rând şi, mai cu seamă, ce riscuri compor­tă. Or, o măsură similară a fost aprobată şi în 2007, la iniţiativa preşedintelui de atunci al ţării, Vladimir Voronin, iar ulterior experţii constatau că, între altele, aceasta a afectat pentru mulţi ani înainte disciplina fiscală.

 

Nu-şi are locul

 

Totodată, o nouă amnistie ar însemna că o parte din venitu­rile bugetare nu vor mai ajunge la destinaţie. Din acest conside­rent, dar şi pe fondul recentelor dezechilibre bugetare, urmate de solicitări de asistenţă finan­ciară externă pentru a fi acope­rite cheltuieli stringente legate de şcoli, grădiniţe sau spitale, o astfel de iniţiativă nu-şi are locul, a concluzionat Petru Chiriac.

În acelaşi timp, Sergiu Sain­ciuc, vicepreşedinte al CNSM, a precizat că 

proiectul Legii pri­vind liberalizarea capitalului și stimularea fiscală propune anu­larea majorărilor de întârziere şi a amenzilor la bugetele de asigu­rări sociale şi medicale, precum şi la cel de stat, cu condiţia achi­tării plăţilor de bază.

Iertarea transferurilor legate de majorările de întârziere şi de amenzi pare să nu fie o proble­mă, de vreme ce nu sunt anulate şi datoriile privind plăţile de bază sau, mai exact, contribuţiile de asigurări sociale de stat, afirmă Sergiu Sainciuc. Dacă prin aceas­ta va fi facilitată achitarea plăţi­lor de bază, va fi mai bine pentru salariaţi, pentru că sunt cazuri în care aceştia şi-au primit salariile, dar nu beneficiază de vechime în muncă, pe motiv că nu au fost transferate contribuţiile de asi­gurări sociale.

 

Dacă vor fi

achitate plăţile

de bază,

va fi mai bine

pentru salariaţi

 

Aspectele sindicale se referă mai mult la stimularea fiscală. Proiectul legii sus-menţionate, aprobat de Parlament în prima lectură, prevede însă şi un şir de măsuri legate de legalizarea ba­nilor şi a bunurilor imobiliare.

Şi experţii independenţi în economie sunt de părere că o ini­ţiativă atât de sensibilă nu poate fi promovată în regim de urgenţă. Adrian Lupuşor, directorul exe­cutiv al Centrului Analitic Inde­pendent „Expert-Grup”, susţine că însăşi iniţiativa de legalizare a economiei este una bineveni­tă, numai că trebuie făcută prin intervenţii structurale şi nu prin favorizarea celor care au acumu­lat active în mod ilegal.

Conform expertului, majori­tatea experienţelor de acest gen existente în lume sunt negative. Or, beneficiile sunt mai mici de­cât costurile. Pe de altă parte, la nivelul corupţiei existente în ţara noastră, amnistia fiscală ar fi ni­mic altceva decât legalizarea co­rupţiei şi sfidarea reformelor din domeniul luptei cu aceasta.

 

Retragerea proiectului

 

De menţionat că un grup de organizaţii neguvernamentale din ţara noastră au cerut Parla­mentului să fie retras proiectul acestei legi. Mai mult, experţii in­dependenţi susţin că finanţările externe destinate ţării noastre ar putea fi blocate dacă documentul va fi adoptat.

Ulterior, şi reprezentanţii ofi­ciului Băncii Mondiale în ţara noastră, dar şi ai Fondului Mo­netar Internaţional, au publi­cat unele opinii critice legate de acest document.

„Experiența acumulată de noi arată că este extrem de dificil să fie elaborat conceptul unei am­nistii fiscale care să se soldeze cu succes. Preferăm să explorăm posibilitățile de îmbunătățire a administrației fiscale, ca instru­ment menit să asigure o mai bună conformare fiscală și lupta cu plățile neformale”, se spune în reacţia oficială a FMI.

„Noi continuăm dialogul cu autoritățile și ne așteptăm că noua lege nu va fi aprobată fără o revizuire semnificativă. Banca Mondială înțelege îngrijorările întemeiate ale societății civile și va continua susținerea reforme­lor de integritate, spre beneficiul cetățenilor de rând din Moldo­va”, se menţionează în declaraţia Băncii Mondiale.

Mai târziu, şi Andrian Candu, preşedintele Parlamentului, a anunţat că controversatul pro­iect de lege nu va fi supus votului în a doua lectură până la experti­za FMI, BM și a structurilor eu­ropene.

 

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
1
Comentează
  • filippavlusa
    10.01.2017

    ce denumire „frumoasa” au gasit sa legalizeze hotiile ….

Citește și
slot thailand