24 mai 2022
Chisinau
Fără categorie

Seminarul preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor

Loading
Fără categorie Seminarul preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor
Seminarul preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor
seminar-interramural

Foto: vocea.md

Confederaţia Naţională a Sindicatelor din Moldova a organizat recent, în incinta Institutului Muncii, seminarul de in­struire a preşedinţilor consiliilor interramurale teritoriale ale sin­dicatelor (CITS).

 

 

Seminarul a fost deschis şi moderat de Nicolae Suruceanu, secretar confe­deral al CNSM, care a formulat obiec­tivele şi scopul seminarului pornind de la Planul de acţiuni vizând realizarea Strategiei Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor pentru anii 2012-2017.

Ion Preguza, şeful Departamentu­lui juridic al CNSM, a prezentat tema „Bazele juridice în realizarea dreptu­rilor membrilor de sindicat. Respecta­rea şi aplicarea în practică a legislaţiei muncii. Ultimele modificări la Codul muncii”.

 

Bilanțși obiective

 

Despre rolul convenţiilor şi al con­tractelor colective de muncă la etapa actuală, dezvoltarea parteneriatului social local, elaborarea, negocierea şi semnarea Convenţiei colective la nivel de teritoriu, modul de executare a pre­vederilor ei a vorbit Ana Moldovanu, şefa Departamentului protecţie social-

economică al CNSM. Angela Chicu, redactor-şef al săptămânalului „Vo­cea poporului” şi Veaceslav Perju, şef al Departamentului informaţional al CNSM, au discutat cu participanţii la seminar despre procesul de comunicare şi informare, o prioritate în consolida­rea şi dezvoltarea structurilor sindica­le fiind conlucrarea cu mass-media. În centrul atenţiei s-au aflat principiile de bază, formele şi metodele de colaborare cu jurnaliştii.

Despre cadrul juridic general privind asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a salariaţilor, constituirea, or­ganizarea şi funcţionarea Comitetului pentru Securitate şi Sănătate în muncă, precum şi instrumentele privind infor­marea, consultarea, participarea şi sen­sibilizarea activului sindical în proble­mele de securitate şi sănătate în muncă a relatat Andrei Adam, şeful Inspecto­ratului Muncii al CNSM.

 

Schimburi de opinii și analize

 

Tamara Mirovschi, şefa Departa­mentului organizare, educaţie şi in­formare al CNSM, a prezentat analiza situaţiei privind planificarea activităţii consiliilor interramurale ale sindica­telor şi a propus colegilor din teritoriu compartimentele necesare care trebuie să se conţină în Planul de activitate al CITS.

Finanţarea activităţilor CITS şi odih­na de vară a copiilor au fost temele prin­cipale la care s-a referit Tatiana Oloi, şefa Departamentului finanţe, contabi­litate şi asigurări sociale al CNSM.

Pe parcursul seminarului, preşedin­ţii consiliilor interramurale teritoriale ale sindicatelor au efectuat un schimb de opinii, au adresat mai multe între­bări şi au lansat propuneri în vederea eficientizării activităţii consiliilor inter­ramurale teritoriale ale sindicatelor.

La finele seminarului, Mihail Hîn­cu şi Petru Chiriac, vicepreşedinţi ai CNSM, au răspuns la întrebări şi s-au pronunțat asupra modului de realizare a propunerilor participanţilor la semi­nar.

 

Departamentului organizare, educaţie şi informare CNSM

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
Situs sbobet resmi terpercaya. Daftar situs slot online gacor resmi terbaik. Agen situs judi bola resmi terpercaya. Situs idn poker online resmi. Agen situs idn poker online resmi terpercaya. Situs idn poker terpercaya.

situs idn poker terbesar di Indonesia.

List website idn poker terbaik.

Kunjungi situs mpo slot online terpercaya

Kunjungi Situs slot mpo online terbaik Indonesia.

Situs agen slot terpercaya dan resmi

slot hoki gacor