16 mai 2021
Chisinau
Fără categorie

Seminarele „SINDSILVA” dau roade

Loading
Fără categorie Seminarele „SINDSILVA” dau roade
Seminarele „SINDSILVA” dau roade

 

 

sindsilva

Foto: vocea.md

În ultima vreme, situaţia în ceea ce priveşte condi­ţiile, securitatea muncii în domeniul silviculturii s-a îmbunătăţit considerabil. Astfel, dacă acum un de­ceniu se produceau anual cam 3-4 accidente cu sfâr­şit tragic, în ultimii 2-3 ani rar dacă are loc vreun caz cu final letal.

 

Faptul că se înregistrează o statistică redusă privind acciden­tele de muncă se datorează, în mare măsură, seminarelor orga­nizate de către Federaţia Sindica­telor din Silvicultură „SINDSIL­VA”, în mod tradiţional, de două ori pe an, toamna şi primăvara, când se execută un volum enorm de munci în pădurile Moldovei. Săptămâna trecută, la Institutul Muncii s-a desfăşurat un astfel de seminar pentru 26 de lideri şi activişti sindicali din cadrul Fe­deraţiei „SINDSILVA”. Deloc în­tâmplător, unul dintre subiectele seminarului a vizat securitatea şi sănătatea la locul de muncă, pre­venirea bolilor profesionale şi a accidentelor de muncă.

 

În pas cu legea

 

Totuşi, tema principală a se­minarului a constituit-o corelaţia dintre normele Codului muncii şi prevederile Contractului co­lectiv de muncă. În opinia lui Anatolie Ciobanu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvi­cultură „SINDSILVA”, totul este în continuă schimbare. Apar noi tehnologii, se adoptă noi reguli de muncă, se modifică legisla­ţia. Astfel încât este nevoie de un proces perpetuu de perfecţiona­re. De aceea, sindicatul lucrători­lor din silvicultură se străduieş­te să facă faţă provocărilor prin iniţierea şi derularea unui proces continuu de instruire. Or, potri­vit dumnealui, orice schimb de informaţie, de cunoştinţe con­tribuie la înlesnirea progresului, la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor.

 

g_cnsm

Cunoaşterea legislaţiei ajută la apărarea drepturilor membrilor de sindicat

 

Prin organizarea respectivului seminar, a precizat Anatolie Cio­banu, am ţintit să aflăm detalii subtile despre relaţiile de muncă dintre patroni şi angajaţi, să cu­noaştem mai profund modifică­rile şi completările la legislaţia muncii din ţară şi cea europea­nă, mai cu seamă în contextul integrării noastre în UE.

Ion Preguza, şeful Departa­mentului juridic al Confedera­ţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, i-a iniţiat pe partici­panţii la seminar cu multiple­le aspecte ale corelaţiei dintre normele Codului muncii şi pre­vederile Contractului colectiv de muncă şi a răspuns la întrebări­le activiştilor sindicali vizavi de labirinturile legislaţiei muncii, contextele dificile, confuze ale aplicării prevederilor acesteia. Dânsul a mărturisit că abordea­ză acest subiect pentru prima dată în contextul derulării unor asemenea evenimente în cadrul Institutului Muncii. Este nece­sar, a accentuat Ion Preguza, ca liderii sindicali să cunoască res-pectivele nuanţe sensibile ale raportului dintre Codul muncii şi Contractul colectiv de muncă, deoarece astfel se va contribui la o protejare mai accentuată a drepturilor şi intereselor salari­aţilor, membri de sindicat.

 

Învăţătura bună mult ajută

 

Alexandru Volovei, preşedin­tele comitetului sindical „Nispo­reni Silva”, a declarat că orga­nizarea seminarului de către Federaţia Sindicatelor din Sil­vicultură „SINDSILVA” a picat la ţanc. Deoarece, ne-a explicat dumnealui, tocmai primăvara şi toamna, întreprinderile silvicole din ţară recurg la angajări masive de muncitori pentru executarea lucrărilor sezoniere din pădurile noastre, ceea ce naşte o grămadă de probleme în contextul relaţii­lor de muncă, precum ar fi întoc­mirea contractelor individuale de muncă, plata contribuţiilor în fondurile de asigurare socială, de asigurări obligatorii de asistenţă medicală etc. Aşa că seminarul organizat de Federaţia „SIND­SIlVA”, în aprecierea dumnea­lui, a fost de un real folos.

  
La același subiect
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și