13 aprilie 2024
Chisinau
Social

Şedinţele Consiliului Economic al prim-ministrului au fost reluate

Loading
Social Şedinţele Consiliului Economic al prim-ministrului au fost reluate
Şedinţele Consiliului Economic al prim-ministrului au fost reluate
sedinta-cosiliu-economic

Foto: gov.md

Prima şedinţă din acest an a Consiliului Economic al prim-ministrului a avut loc recent şi în cadrul ei au fost examinate rezultatele activităţii desfă­şurate de această structură în 2014 şi priorităţile pentru anul curent, ce ţin de reali­zarea obiectivului comun al Guvernului şi al mediului de afaceri privind dezvoltarea economică a ţării noastre.

 

În opinia premierului Chiril Ga­burici, reuniunile consiliului repre­zintă o platformă de dialog între Guvern şi mediul de afaceri, care e necesară pentru asigurarea unor consultări constructive pe margi­nea subiectelor de actualitate din domeniul economic.

Totodată, această platformă are menirea de a contribui la adopta­rea unor decizii „cu maximă con-siderațiune pentru interesele și necesitățile sectorului privat”, se menţionează într-un comunicat al Biroului de comunicare şi relaţii cu presa al Guvernului.

Premierul a accentuat, în cadrul şedinţei respective, că trebuie să existe o continuitate în acest dia­log şi este important să fie găsite soluţii optime pentru crearea unor condiţii favorabile de dezvoltare a afacerilor şi atragere a investiţiilor.

Printre rezultatele raportate pentru 2014 de secretariatul Con­siliului Economic al prim-minis­trului au fost menţionate măsurile întreprinse pentru simplificarea procedurilor de lansare a afacerii şi de eliberare a certificatelor fi­tosanitare la exportul de produse agroalimentare cu reducerea cos­turilor aferente. La capitolul suc­cese au mai fost atribuite elimina­rea taxei de 1,5 la sută la exportul de produse nucifere, promovarea serviciilor electronice în vederea simplificării procedurilor de ra­portare, precum şi facilitarea ac­cesului la finanţarea afacerilor. Cu referire la priorităţile pentru 2015, participanţii la şedinţă au convenit ca, până la finele anului curent, să fie convocate încă cel puţin patru şedinţe ale Consiliului Economic. Totodată, următoarea întrunire va fi dedicată în totalitate aspectelor legate de punerea în aplicare a pre­vederilor Acordului de Asociere a ţării noastre la Uniunea Europea­nă, în partea ce ţine de crearea Zo­nei de Liber Schimb.

Consiliul Economic al prim-mi­nistrului a fost creat în decembrie 2012, cu suportul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvolta­re, în calitate de organ consultativ. Acest organ consultativ are misiu­nea de a facilita dialogul între co­munitatea de afaceri şi formatorii de politici, în vederea dezvoltării unui climat socioeconomic propice şi a unui mediu de afaceri nediscri­minatoriu, transparent şi favorabil investiţiilor.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand