14 iunie 2024
Chisinau
Social

Securitatea și sănătatea în muncă, esențiale în orice domeniu

Loading
Social Securitatea și sănătatea în muncă, esențiale în orice domeniu
Securitatea și sănătatea în muncă, esențiale în orice domeniu
fscre.md

Federația Sindicatelor Lucrători­lor din Industria Chimică și Resurse Energetice din Republica Moldova (FSCRE) a organizat, pe 11 noiem­brie, seminarul cu genericul „Eva­luarea factorilor de risc. Atestarea locurilor de muncă”. În urma aces­tei activități, 40 de sindicaliști din 17 organizații sindicale membre ale FSCRE și-au fortificat capacitățile în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM).

Participanții, specialiști responsabili de domeniul SSM, instruiți de către reprezentanții Inspectoratului Muncii al Sindi­catelor (IMS) al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Vasile Siloci, inspector principal de muncă, și Vladi­mir Gorban, inspector superior, au fost familiarizați cu prevederile normelor în do­meniul SSM.

Potrivit FSCRE, securitatea și sănătatea în muncă reprezintă un pilon de bază în activitatea tuturor organizațiilor membre ale Federației. Atât reprezentanții anga­jatorilor, cât și reprezentanții lucrătorilor, cu răspunderi specifice în domeniul SSM, trebuie să fie instruiți și să cunoască nor­mele și măsurile pentru prevenirea și re­ducerea riscurilor profesionale, protecția salariaților la locul de lucru, eliminarea factorilor de risc și de accidentare la locul de muncă.

Astfel, în cadrul seminarului au fost abordate subiecte precum: cadrul juridic în domeniul SSM; politicile statului și cele sindicale în domeniul SSM; prevederile nor­melor de SSM privind evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesiona­lă; scopul, criteriile și etapele de evaluare a riscurilor; planificarea, elaborarea planului de protecție și prevenire a riscurilor profe­sionale; cercetarea accidentelor de muncă; constituirea, organizarea și funcționarea Comitetului pentru SSM.

Participanții au avut posibilitatea să adreseze întrebări și să primească răspun­suri de la specialiștii IMS și să participe la diverse exerciții practice.

De asemenea, participanții au primit pliante informative, inclusiv Ghidul pentru evaluarea riscurilor profesionale la locul de muncă. Seminarul respectiv se înscrie în planul activităților educaționale pre­conizate de FSCRE pentru trimestrul IV al anului 2022.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand