16 iunie 2024
Chisinau
Social

Sectorul HoReCa, cel mai afectat de pandemia de coronavirus

Loading
Social Sectorul HoReCa, cel mai afectat de pandemia de coronavirus
Sectorul HoReCa, cel mai afectat de pandemia de coronavirus
institutulmuncii.md

Sectorul HoReCa a fost cel mai afectat de pandemia de Covid-19,iar multe măsuri stabilite de autorități nu le sunt clare nici până astăzi cetățenilor și antreprenori­lor. Cel puțin, aceasta arată datele unui studiu cu genericul „Impac­tul pandemiei de Covid-19 asupra sectorului HoReCa și măsuri pentru menținerea și crearea locurilor de muncă”.

Acesta a fost realizat de un grup de experți care au analizat situația în care s-a pomenit sectorul HoReCa pe parcursul anului 2020, timp în care țara noastră a fost afectată de pandemia de Covid-19.

 

Vânzările s-au redus în jumătate

Conform estimărilor reprezentanților sectorului HoReCa, în primele șapte luni, vânzările s-au redus cu peste 50%, iar în­casările cu 60% față de anul 2019.  Tot­odată, în sectorul hoteluri, activitatea s-a redus cu 78%, iar în cel al turismului – cu peste 75%. Restricțiile impuse pentru sec­tor nu au fost proporționale riscurilor, nefiind argumentată logica acestora, se mai menționează în raport, fapt remarcat și de către Valentina Chiriac, președinta Federației Sindicale a Lucrătorilor din Comerț, Alimentația Publică, Cooperația de Consum, Servicii, Restaurante și Hote­luri „SindLUCAS”.

„Nu știu dacă există studii care să do­vedească precum că cineva s-a îmbolnă­vit  pentru că a intrat într-un restaurant sau într-o cafenea. Foarte mulți au ple­cat în concediu pe cont propriu. În acești angajați au fost investiți foarte mulți bani și acum ei sunt nevoiți să-și caute un alt loc de muncă. Nimeni nu se ocupă de pro­blemele ramurii, dar cine să ne ajute?! Noi vrem ca întreprinderile să funcționeze, ca angajații să aibă de lucru, nu vrem să fie scris pe ușă: „închis”, a menționat Valenti­na Chiriac.

Studiul mai relevă că în R. Moldova nu au fost aplicate măsuri directe de susținere financiară ca în alte țări (subvenționarea angajatorilor pentru achitarea salariilor în vederea menținerii raporturilor de muncă cu aceștia, garanții de stat pentru credite­le luate în această perioadă, vacanțe fis­cale, împrumuturi preferențiale, anularea amenzilor).

„Sectorul HoReCa necesită o abordare aparte în politicile statului, fiindcă patro­nii și angajații au pierdut mult din cauza restricțiilor, care nu au fost corelate la do­meniul dat. Deciziile trebuie să fie discuta­te cu reprezentanții sectorului. Antrepre­norii așteaptă subvenții, garanții de stat, vacanțe fiscale și chiar anularea amenzi­lor, restabilirea tichetelor de masă pen­tru a pune banii salariatului în circulație, autoritățile să acorde o atenție mai mare proceselor digitalizate”, a declarat Sergiu Iurcu, șef adjunct al Departamentul pro­tecţie social-economică a CNSM.

 

Nu s-a acordat ajutor mediului de afaceri

 

De asemenea, țara noastră este pe ulti­mul loc în Europa după mărimea ajutorului acordat mediului de afaceri și populației. „Este necesar de a acorda înlesniri fiscale pentru toate cheltuielile legate de preve­nirea și împiedicarea răspândirii infectării cu Covid-19. Suplimentar, trebuie revăzu­te mecanismele de subvenționare a locu­rilor de muncă în sector”, menționează autorii studiului.

În opinia lor, un element cheie pentru susținerea sectorului este restabilirea me­canismului de tichete de masă, precum și extinderea acestora pentru sectorul bu­getar.

„Mai mult decât atât, este necesar de a aplica tichetele la alte servicii, precum recuperarea sănătății pentru cei care au fost infectați cu Covid-19. Este necesar de a crea lanțul de producție pentru întregul sector, deoarece există o interdependență între sub-sectoarele din domeniul HoReCa (hoteluri, restaurante, cafenele/catering), inclusiv turism”, se precizează în studiu.

 

Constatări și recomandări

Pentru a asigura o evoluție pozitivă a sectorului, trebuie depășite problemele constatate prin implementarea mai mul­tor acțiuni de către principalii actori ai sectorului, susțin autorii studiului. Vorbim despre administrația publica centrală și de specialitate, angajatori, asociațiile pa­tronale, organizațiile sindicale etc. Toto­dată, autorii studiului relevă că este nece­sară restabilirea mecanismului de tichete de masă, precum și extinderea acestora pentru sectorul bugetar.

Precizăm că autori ai documentului sunt Sergiu Iurcu, șef adjunct al Depar­tamentului protecție social-economică al Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, și Liliana Posțan, cercetător în cadrul Departamentului educație și cerce­tare al Institutului Muncii.

Documentul a fost elaborat în cadrul Planului de Advocacy pentru Grupul de Lucru nr. 5 „Politici sociale și de mun­că și dialog social” din cadrul Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand