23 septembrie 2023
Chisinau
Без рубрики

Se vor scumpi sau nu curentul electric şi gazele?

Loading
Без рубрики Se vor scumpi sau nu curentul electric şi gazele?
Se vor scumpi sau nu curentul electric şi gazele?
gaz-energie-electrica

Colaj: vocea.md

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) urma să se pronun­ţe vizavi de solicitările operatorilor de distribuție, furnizare și transport de energie electrică și de gaze naturale privind aprobarea unor tarife noi încă la începutul lu­nii aprilie. Însă, până în prezent, nu a luat o decizie. Să fie vorba doar de o simplă tragere de timp sau poate ANRE, în genere, refuză să accepte cererea de scumpire a curentului electric şi a gazelor naturale?

 

Cu atât mai mult cu cât Andrian Candu, președintele Parlamentu­lui, a spus, acum câteva săptămâni, că tarifele la energia electrică şi la gazele naturale NU trebuie majora­te. Şeful legislativului crede că este necesară o expertiză străină pentru a stabili cât de motivate sunt solici­tările de creştere a preţurilor. Can­du a avertizat că va cere procura­turii să verifice argumentarea unei eventuale majorări în cazul în care ANRE va permite acest lucru. El a insistat să fie găsite soluții ca tarife­le să rămână la același nivel. În si­tuaţia în care ANRE va lua o decizie arbitrară, Președintele a ameninţat că va face sesizări la procuratură ca să fie chemat fiecare director al Agenţiei în parte ca să dea răspuns pe ce s-a bazat decizia de a majora tarifele la energia electrică şi la gaze naturale. Între timp, şi „Gazprom”–ul rusesc a anunţat că are de gând să ieftinească cu aproape 20% pre­ţul la gaze. Deci, încă un argument ca „Moldova Gaz” să-şi revadă ce­rerea de majorare a tarifelor.

 

Furnizorii – da, experţii – ba

 

Din păcate, operatorii care se ocupă cu distribuirea curentului electric, a gazelor naturale nu dau nici un semnal că şi-ar retrage ce­rerile prin care se insistă pentru scumpiri. Astfel, „Gas Natural Fe­nosa” continuă să pledeze pentru urgentarea majorării de aproape două ori a tarifelor pentru ener­gia electrică, invocând drept pre­text devalorizarea considerabilă a monedei naţionale faţă de dolarul american. Însă experţii spun că solicitarea furnizorului de energie electrică privind majorarea tarifu­lui pentru consumatorii finali cu 82,3%, până la 2,88 lei kWh, nu este justificată, deoarece moneda naţională s-a devalorizat cu mai puţin de 60%.

 

g_economie

Speakerul: tarifele la energie electrică şi gaze naturale NU trebuie majorate

 

În afară de aceasta, se susţine că tariful pentru serviciile de trans­port de energie electrică a rămas neschimbat, iar tariful provizoriu pentru distribuţie trebuie revizuit, micşorat. Mai ales că consumuri­le şi cheltuielile pentru activitatea furnizorului trebuie ajustate cel puţin la rata anuală a inflaţiei, care  în perioada 2012-2015  a constituit în medie 5% anual. Se cere ca ar­gumentarea privind noul tarif să fie însoţită de informaţii veridice refe­ritor la costul de achiziţie a energiei electrice, consumurile şi cheltuieli­le distribuitorului şi furnizorului de energie electrică.

De asemenea, spun aceştia, tre­buie de avut în vedere faptul că preţul gazului natural va scădea în urma micşorării preţului mondial la petrol, iar preţul la gazele natu­rale se stabileşte în funcţie de pre­ţul petrolului, cu o „amânare” de 6-9 luni. Aceasta ar conduce şi la o scădere a preţului energiei electrice procurate.

Dincolo de acestea, consideră experţii, trebuie luate în calcul şi beneficiile obţinute pe parcursul activităţii de „Union Fenosa” în Re­publica Moldova. Astfel, precizează ei, preţul de achiziţie din anul 2000 a fost mult mai mic decât valoarea reală a RED-urilor. Trebuie de luat în calcul dividendele încasate pe parcursul activităţii companiei spa­niole în Moldova, profitul ce poate fi căpătat în urma unei eventuale vânzări a reţelelor. Aceştia aver­tizează că majorarea tarifului la energia electrică va genera scum­piri în lanţ pentru toate mărfurile şi serviciile, în costul cărora intră consumul de energie electrică.

 

ANRE dă explicaţii

 

Totuşi, cum va proceda ANRE în condiţiile în care, pe de o parte, preşedintele Parlamentului insis­tă ca tarifele la energie electrică şi gaze naturale să nu se schimbe, experţii consideră că solicitările furnizorilor de gaze şi de energie electrică sunt exagerate, iar, pe de altă parte, „Gas Natural Feno­sa”, „Moldova Gaz” nu-şi retrag cererile de majorare a preţurilor? Anatol Barbei, responsabil pentru relaţia cu mass-media la ANRE, ne asigură că Agenţia se va pronunţa vizavi de solicitările operatorilor de distribuție, furnizare și transport de energie electrică și de gaze natu­rale privind aprobarea unor tarife noi, dar nu ne-a putut numi o dată concretă. Tărăgănarea durează, în explicaţia sa, deoarece ANRE ţine să adopte o decizie „la pachet”, care să vizeze atât solicitările operatori­lor de pe piaţa energiei electrice, cât şi din sfera de furnizare şi dis­tribuire a gazelor naturale.

 

BNM anunţă o explozie a preţurilor în trimestrul trei

 

În acelaşi timp, au apărut mai multe zvonuri, unele preluate şi de anumite segmente mass-me­dia, potrivit cărora decizia privind scumpirea energiei electrice şi a gazelor naturale se amână din ca­uza alegerilor locale. Anatol Bar­bei a refuzat să comenteze, însă prognoza inflaţiei făcută publică recent de către BNM vine să confir­me aceste zvonuri. Banca centrală, principalul responsabil de evoluţia preţurilor în ţară, a anunţat că în trimestrul III, adică imediat după încheierea campaniei electorale, se aşteaptă scumpiri mari, de peste 8%, ca urmare a majorărilor de ta­rife la serviciile comunale. Ceea ce înseamnă că anul acesta nu scăpăm de scumpirea curentului electric şi a gazelor naturale.

  
Citiți-ne pe Facebook
Comentarii
0
Comentează
Citește și
slot thailand